DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2013 m. nebeatnaujinama ir 2018 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.
Inovacijos - Antrasis projekto Tyrimų veiklos informacinis seminaras
LT EN

Ugdymo plėtotės centras

Projektas „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2009 m. liepos 24 d. – 2012 m. birželio 24 d.

Antrasis projekto Tyrimų veiklos informacinis seminaras


2010 m. gruodžio 22 d. Vilniuje vyko antrasis projekto tyrimų veiklos informacinis seminaras, kurio tema „IKT ir inovatyvių mokymo(si) metodų taikymo pradiniame ir specialiajame ugdyme būklė Lietuvoje ir užsienyje“. Seminaras buvo skirtas 2010 metais atlikto kompleksinio tyrimo rezultatams pristatyti ir apibendrinti. Šiame seminare pristatyti tyrimo teorinės studijos „IKT ir inovatyvių mokymo(si) metodų taikymo pradiniame ir specialiajame ugdyme pasiūla, taikymo praktika ir perspektyvos Lietuvoje ir užsienyje“ ir tyrimo „Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos mokytojų ir specialiųjų pedagogų nuomonė apie IKT ir inovatyvių mokymo(si) metodų taikymą pradinėse klasėse“ rezultatai. Seminare dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijos ir pavaldžių įstaigų, universitetų ir kolegijų, švietimo centrų, savivaldybių švietimo skyrių, bendrojo lavinimo mokyklų švietimo specialistai ir ekspertai, atsakingi už pradinį ugdymą, informacinių ir komunikacinių technologijų diegimą, ugdymo kokybės užtikrinimą ir vertinimą, specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymą bendrojo lavinimo mokyklose, pradinių klasių mokytojų rengimą ir kvalifikacijos tobulinimą.

Seminaro metu tyrimo teorinės studijos autorės, Vilniaus pedagoginio universiteto Vaikystės studijų katedros docentės Jūratė Paulionytė, Vaiva Grabauskienė ir Aušra Žemgulienė aptarė inovatyvių mokymosi metodų sampratą, inovacijų taikymo ugdyme apskritai ir pradiniame ugdyme teoriją ir praktiką, pristatė IKT ir inovatyvių mokymo(si) metodų taikymo pradinėse klasėse sąlygas ir perspektyvas. Doc. Tadas Tamošiūnas pristatė bendrojo lavinimo mokyklų mokytojų, specialiųjų pedagogų ir administracijos atstovų anketinės apklausos rezultatus.

Tyrimo „IKT ir inovatyvių mokymo(si) metodų taikymo pradiniame ir specialiajame ugdyme pasiūla, taikymo praktika ir perspektyvos Lietuvoje ir užsienyje“ pristatymas.

 Pirmas pranešimas
 Antras pranešimas
 Trečias pranešimas

Tyrimo „Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos mokytojų ir specialiųjų pedagogų nuomonė apie IKT ir inovatyvių mokymo (si) metodų taikymą pradinėse klasėse“ rezultatų pristatymas“ pristatymas.

 Ketvirtas pranešimas

Grįžti atgal