DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2013 m. nebeatnaujinama ir 2018 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.
Inovacijos - Trumpas aprašymas
LT EN

Ugdymo plėtotės centras

Projektas „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2009 m. liepos 24 d. – 2012 m. birželio 24 d.

Trumpas aprašymas


Projektas „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas" finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-02-V priemonę „Bendrojo lavinimo, profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas“. Projekto kodas - VP1-2.2-ŠMM-02-V-01-004.

Projektas yra sudėtinė Mokyklų tobulinimo programos (MTP plius) dalis ir yra įgyvendinamas pagal trišalę finansavimo ir administravimo sutartį, pasirašytą Švietimo ir mokslo ministerijos, Europos socialinio fondo agentūros ir Ugdymo plėtotės centro.
Pagrindinis projekto tikslas – modernizuoti šalies pradinį ugdymą, diegiant inovatyvius mokymo metodus bei IKT.

Projekto uždaviniai:

  • rengti švietimo konsultantus ir tobulinti jų kvalifikaciją;
  • tobulinti pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetenciją taikyti inovatyvius mokymo metodus ir IKT;
  • sukurti inovatyvių metodų ir IKT diegimo pradinėse klasėse organizavimo metodiką ir išbandyti pilotinėse mokyklose.

Naudojantis sukurtomis prielaidomis bus organizuojamas intensyvus pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų mokymasis taikyti inovatyvius mokymo metodus ir IKT, t.y. dirbti virtualiose mokymosi aplinkose; naudoti mokomąsias kompiuterines priemones ir mokymo objektus; įsivertinti ir tobulinti savo pedagoginę praktiką, gerinti ugdymo kokybę; taikyti IKT ugdymo procesui modernizuoti, individualizuoti, specialiųjų poreikių bei gabiems vaikams ugdyti; taikyti IKT ruošiantis pamokoms, bendradarbiaujant su kolegomis.

Grįžti atgal