DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2013 m. nebeatnaujinama ir 2018 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.
Inovacijos - Galerija
LT EN

Ugdymo plėtotės centras

Projektas „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2009 m. liepos 24 d. – 2012 m. birželio 24 d.

Galerija


 • baigiamoji projekto konferencija 2012 liepos 18 d. Vilnius

  baigiamoji projekto konferencija 2012 liepos 18 d. Vilnius
  (Nuotraukų: 103)

 • Seminaras „Naujos kompiuterinės mokymo(si) priemonės pradiniam ugdymui“, 2012 balandžio 2-3 d., Vilnius

  Seminaras „Naujos kompiuterinės mokymo(si) priemonės pradiniam ugdymui“, 2012 balandžio 2-3 d., Vilnius
  (Nuotraukų: 19)

 • Kuriamos kompiuterinės mokymo(si) priemonės „Liema ir padamukų planetos“, skirtos pradiniam ugdymui, pristatymas, 2012 balandžio 23 d., Vilnius.

  Kuriamos kompiuterinės mokymo(si) priemonės „Liema ir padamukų planetos“, skirtos pradiniam ugdymui, pristatymas, 2012 balandžio 23 d., Vilnius.
  (Nuotraukų: 51)

 • Vilniaus „Vyturio“ pradinė mokykla, 2012 vasario 7 d.

  Vilniaus „Vyturio“ pradinė mokykla, 2012 vasario 7 d.
  (Nuotraukų: 29)

 • Tauragės „Šaltinio“ pagrindinė mokykla, 2012 vasario 10 d.

  Tauragės „Šaltinio“ pagrindinė mokykla, 2012 vasario 10 d.
  (Nuotraukų: 11)

 • Druskininkų „Atgimimo“ vidurinė mokykla, 2012 vasario 13 d.

  Druskininkų „Atgimimo“ vidurinė mokykla, 2012 vasario 13 d.
  (Nuotraukų: 40)

 • Utenos Krašuonos pagrindinė mokykla, 2012 vasario 14 d.

  Utenos Krašuonos pagrindinė mokykla, 2012 vasario 14 d.
  (Nuotraukų: 19)

 • Kauno „Varpelio“ pradinė mokykla, 2012 vasario 15 d.

  Kauno „Varpelio“ pradinė mokykla, 2012 vasario 15 d.
  (Nuotraukų: 25)

 • Klaipėdos „Gilijos“ pradinė mokykla 2012 vasario 17 d.

  Klaipėdos „Gilijos“ pradinė mokykla 2012 vasario 17 d.
  (Nuotraukų: 23)

 • Specialiųjų pedagogų kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių bendrųjų ir esminių dalykinių kompetencijų inkliuzinėje aplinkoje“, 2012 kovo 22-23 d., Vilnius

  Specialiųjų pedagogų kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių bendrųjų ir esminių dalykinių kompetencijų inkliuzinėje aplinkoje“, 2012 kovo 22-23 d., Vilnius
  (Nuotraukų: 44)

 • Trečiasis projekto Tyrimų veiklos informacinis seminaras

  Trečiasis projekto Tyrimų veiklos informacinis seminaras
  (Nuotraukų: 50)

 • Konferencija „Švietimo konsultantų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo rezultatų apibendrinimas“, 2011 lapkričio 25, Vilnius

  Konferencija „Švietimo konsultantų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo rezultatų apibendrinimas“, 2011 lapkričio 25, Vilnius
  (Nuotraukų: 117)

 • Pilotinė Tauragės „Šaltinio“ pagrindinė mokykla

  Pilotinė Tauragės „Šaltinio“ pagrindinė mokykla
  (Nuotraukų: 113)

 • Trečiasis Suomijos ekspertų seminaras „Kompiuterinių mokymosi priemonių taikymo pradiniam ir specialiajam ugdymui efektyvumo tyrimai Europoje ir pasaulyje: poveikis mokymosi motyvacijai ir pasiekimams“, 2011 lapkričio 14-16 d., Vilnius

  Trečiasis Suomijos ekspertų seminaras „Kompiuterinių mokymosi priemonių taikymo pradiniam ir specialiajam ugdymui efektyvumo tyrimai Europoje ir pasaulyje: poveikis mokymosi motyvacijai ir pasiekimams“, 2011 lapkričio 14-16 d., Vilnius
  (Nuotraukų: 48)

 • Pilotinė Vilniaus “Vyturio” pradinė mokykla

  Pilotinė Vilniaus “Vyturio” pradinė mokykla
  (Nuotraukų: 69)

 • Specialiųjų pedagogų kvalifikacijos tobulinimo seminaras „IKT ir kitų inovatyvių mokymo(si) metodų taikymo ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius pradinėse klasėse kokybė“, 2011 m. spalio 24–25 d., Telšiai

  Specialiųjų pedagogų kvalifikacijos tobulinimo seminaras „IKT ir kitų inovatyvių mokymo(si) metodų taikymo ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius pradinėse klasėse kokybė“, 2011 m. spalio 24–25 d., Telšiai
  (Nuotraukų: 14)

 • Informacinis seminaras „Lokalizuojamų kompiuterinių mokymosi priemonių, skirtų pradinių klasių mokiniams, pristatymas“, 2011 m. spalio 6 d., Vilnius

  Informacinis seminaras „Lokalizuojamų kompiuterinių mokymosi priemonių, skirtų pradinių klasių mokiniams, pristatymas“, 2011 m. spalio 6 d., Vilnius
  (Nuotraukų: 10)

 • Seminaras Lietuvos švietimo specialistams ir ekspertams „Inovatyvių mokymo metodų ir IKT taikymo pradiniam ir specialiajam ugdymui efektyvumo tyrimai Europoje ir pasaulyje: poveikis mokymui(si)“

  Seminaras Lietuvos švietimo specialistams ir ekspertams „Inovatyvių mokymo metodų ir IKT taikymo pradiniam ir specialiajam ugdymui efektyvumo tyrimai Europoje ir pasaulyje: poveikis mokymui(si)“
  (Nuotraukų: 48)

 • Specialiųjų pedagogų kvalifikacijos tobulinimo seminaras „IKT ir kitų inovatyvių mokymo(si) metodų taikymo galimybės ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius pradinėse klasėse“, 2011 m. birželio 1–2 d., Kėdainiai

  Specialiųjų pedagogų kvalifikacijos tobulinimo seminaras „IKT ir kitų inovatyvių mokymo(si) metodų taikymo galimybės ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius pradinėse klasėse“, 2011 m. birželio 1–2 d., Kėdainiai
  (Nuotraukų: 44)

 • Seminaras Lietuvos švietimo specialistams ir ekspertams „Informacinių komunikacinių technologijų ir kitų inovatyvių metodų diegimo teorija ir praktika užsienio šalyse“.2011 m. gegužės 23-25 d., Vilnius.

  Seminaras Lietuvos švietimo specialistams ir ekspertams „Informacinių komunikacinių technologijų ir kitų inovatyvių metodų diegimo teorija ir praktika užsienio šalyse“.2011 m. gegužės 23-25 d., Vilnius.
  (Nuotraukų: 19)

 • Pilotinė Utenos "Krašuonos" pagrindinė mokykla

  Pilotinė Utenos "Krašuonos" pagrindinė mokykla
  (Nuotraukų: 131)

 • Pilotinė Kauno "Varpelio" pradinė mokykla

  Pilotinė Kauno "Varpelio" pradinė mokykla
  (Nuotraukų: 83)

 • Specialiųjų pedagogų kvalifikacijos tobulinimo seminaras „IKT ir kitų inovatyvių mokymo(si) metodų taikymo galimybės ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius pradinėse klasėse“, 2011 m. balandžio 28–29 d., Marijampolė

  Specialiųjų pedagogų kvalifikacijos tobulinimo seminaras „IKT ir kitų inovatyvių mokymo(si) metodų taikymo galimybės ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius pradinėse klasėse“, 2011 m. balandžio 28–29 d., Marijampolė
  (Nuotraukų: 20)

 • Specialiųjų pedagogų kvalifikacijos tobulinimo seminaras „IKT ir kitų inovatyvių mokymo(si) metodų taikymo galimybės ugdant specialiųjų ugdimosi poreikių mokinius pradinėse klasėse“, Utena, 2011 m. balandžio 21–22 d.

  Specialiųjų pedagogų kvalifikacijos tobulinimo seminaras „IKT ir kitų inovatyvių mokymo(si) metodų taikymo galimybės ugdant specialiųjų ugdimosi poreikių mokinius pradinėse klasėse“, Utena, 2011 m. balandžio 21–22 d.
  (Nuotraukų: 21)

 • Antrasis Suomijos ekspertų seminaras „Pradiniam ir specialiajam ugdymui taikomų kompiuterinių mokymo priemonių įvairovė. Mokomieji žaidimai ir kita programinė įranga”, 2011 balandžio 19–21 d.

  Antrasis Suomijos ekspertų seminaras „Pradiniam ir specialiajam ugdymui taikomų kompiuterinių mokymo priemonių įvairovė. Mokomieji žaidimai ir kita programinė įranga”, 2011 balandžio 19–21 d.
  (Nuotraukų: 59)

 • Mokymų pagal nuotolinio mokymosi kursą „Pedagogų kompiuterinio raštingumo reikalavimai: Edukacinė dalis“ seminaras. 2011 m. balandžio 19 d., Panevėžys

  Mokymų pagal nuotolinio mokymosi kursą „Pedagogų kompiuterinio raštingumo reikalavimai: Edukacinė dalis“ seminaras. 2011 m. balandžio 19 d., Panevėžys
  (Nuotraukų: 7)

 • Specialiųjų pedagogų kvalifikacijos tobulinimo seminaras „IKT ir kitų inovatyvių mokymo(si) metodų taikymo ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius pradinėse klasėse kokybė“, 2011 m. kovo 9–10 d. Klaipėda

  Specialiųjų pedagogų kvalifikacijos tobulinimo seminaras „IKT ir kitų inovatyvių mokymo(si) metodų taikymo ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius pradinėse klasėse kokybė“, 2011 m. kovo 9–10 d. Klaipėda
  (Nuotraukų: 38)

 • Informacinis seminaras “IKT ir inovatyvių mokymo(si) metodų taikymo pradiniame ir specialiajame ugdyme būklė Lietuvoje ir užsienyje” 2010 gruodžio 22 d.

  Informacinis seminaras “IKT ir inovatyvių mokymo(si) metodų taikymo pradiniame ir specialiajame ugdyme būklė Lietuvoje ir užsienyje” 2010 gruodžio 22 d.
  (Nuotraukų: 54)

 • Seminarai 1 ir 2 grupėms „Konsultantų veiklos tęstinumas tobulinant pradinių klasių mokytojų kompetencijas taikyti IKT ir inovatyvius mokymo(si) metodus“. 2010 gruodžio 1-3 d.

  Seminarai 1 ir 2 grupėms „Konsultantų veiklos tęstinumas tobulinant pradinių klasių mokytojų kompetencijas taikyti IKT ir inovatyvius mokymo(si) metodus“. 2010 gruodžio 1-3 d.
  (Nuotraukų: 29)

 • Suomijos ekspertų seminaras „Informacinių ir komunikacinių technologijų diegimas, kompiuterinių mokymosi priemonių ir virtualių mokymosi aplinkų kūrimas ir taikymas mokymui ir mokymuisi: patirtis ir naujovės Europoje ir pasaulyje“. 2010 lapkričio 29 – gruodžio 1d.

  Suomijos ekspertų seminaras „Informacinių ir komunikacinių technologijų diegimas, kompiuterinių mokymosi priemonių ir virtualių mokymosi aplinkų kūrimas ir taikymas mokymui ir mokymuisi: patirtis ir naujovės Europoje ir pasaulyje“. 2010 lapkričio 29 – gruodžio 1d.
  (Nuotraukų: 59)

 • Seminaras „Konsultantų veiklos tęstinumas tobulinant specialiųjų pedagogų kompetencijas taikyti IKT ir kitus inovatyvius mokymo(si) metodus“. 2010 lapkričio 22-24 d.

  Seminaras „Konsultantų veiklos tęstinumas tobulinant specialiųjų pedagogų kompetencijas taikyti IKT ir kitus inovatyvius mokymo(si) metodus“. 2010 lapkričio 22-24 d.
  (Nuotraukų: 10)

 • Specialiųjų pedagogų kvalifikacijos tobulinimo seminaras „IKT ir kitų inovatyvių mokymo(si) metodų taikymo galimybės ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius pradinėse klasėse“, Vilnius, 2010 m. lapkričio 15–16 d.

  Specialiųjų pedagogų kvalifikacijos tobulinimo seminaras „IKT ir kitų inovatyvių mokymo(si) metodų taikymo galimybės ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius pradinėse klasėse“, Vilnius, 2010 m. lapkričio 15–16 d.
  (Nuotraukų: 20)

 • Pilotinė Klaipėdos „Gilijos” pradinė mokykla

  Pilotinė Klaipėdos „Gilijos” pradinė mokykla
  (Nuotraukų: 41)

 • Seminaras „Inovatyvių mokymo ir mokymosi metodų taikymo užsienio šalyse teorija ir praktika“, lapkričio 8-10 d., Vilnius

  Seminaras „Inovatyvių mokymo ir mokymosi metodų taikymo užsienio šalyse teorija ir praktika“, lapkričio 8-10 d., Vilnius
  (Nuotraukų: 39)

 • Specialiųjų pedagogų kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių bendrųjų ir esminių dalykinių kompetencijų ugdymas inkliuzinėje aplinkoje“. 2010 m. spalio 26–27 d., Šiauliai

  Specialiųjų pedagogų kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių bendrųjų ir esminių dalykinių kompetencijų ugdymas inkliuzinėje aplinkoje“. 2010 m. spalio 26–27 d., Šiauliai
  (Nuotraukų: 18)

 • Informacinis seminaras „Lietuvos gyventojų viešosios nuomonės tyrimų rezultatai“ Spalio 15 d., Vilnius

  Informacinis seminaras „Lietuvos gyventojų viešosios nuomonės tyrimų rezultatai“ Spalio 15 d., Vilnius
  (Nuotraukų: 39)

 • Seminaras "Pasirengimas dirbti projekto virtualioje mokymosi aplinkoje (VMA) ir išbandyti lokalizuotas kompiuterines mokymosi priemones“,Spalio 7 d, Klaipeda

  Seminaras "Pasirengimas dirbti projekto virtualioje mokymosi aplinkoje (VMA) ir išbandyti lokalizuotas kompiuterines mokymosi priemones“,Spalio 7 d, Klaipeda
  (Nuotraukų: 94)

 • Specialiųjų pedagogų kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių bendrųjų ir esminių dalykinių kompetencijų ugdymas inkliuzinėje aplinkoje“, 2011 m. spalio 5–6 d., Klaipėda

  Specialiųjų pedagogų kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių bendrųjų ir esminių dalykinių kompetencijų ugdymas inkliuzinėje aplinkoje“, 2011 m. spalio 5–6 d., Klaipėda
  (Nuotraukų: 27)

 • Specialiųjų pedagogų kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių bendrųjų ir esminių dalykinių kompetencijų ugdymas inkliuzinėje aplinkoje“. Rugsėjo 29–30 d., Kaunas

  Specialiųjų pedagogų kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių bendrųjų ir esminių dalykinių kompetencijų ugdymas inkliuzinėje aplinkoje“. Rugsėjo 29–30 d., Kaunas
  (Nuotraukų: 6)

 • Specialiųjų pedagogų kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Specialiųjų ugdymo(si) poreikių mokinių bendrųjų ir esminių dalykinių kompetencijų ugdymas inkliuzinėje aplinkoje“ Rugsėjo 20–21 d, Vilnius

  Specialiųjų pedagogų kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Specialiųjų ugdymo(si) poreikių mokinių bendrųjų ir esminių dalykinių kompetencijų ugdymas inkliuzinėje aplinkoje“ Rugsėjo 20–21 d, Vilnius
  (Nuotraukų: 67)

 • Inovacijos ir IKT Anglijos mokyklose

  Inovacijos ir IKT Anglijos mokyklose
  (Nuotraukų: 15)

 • Projekto pilotinės Kauno „Varpelio” pradinės mokyklos komandos pedagogams skirtas kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Šiuolaikiškas požiūris į IKT ir inovatyvių mokymo(si) metodų taikymą pradiniame ir specialiajame ugdyme. Strateginio IKT ir inovatyvių mokymo(si) metodų diegimo mokykloje plano rengimas“. 2010 m. rugpjūčio 20 d., Kaunas

  Projekto pilotinės Kauno „Varpelio” pradinės mokyklos komandos pedagogams skirtas kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Šiuolaikiškas požiūris į IKT ir inovatyvių mokymo(si) metodų taikymą pradiniame ir specialiajame ugdyme. Strateginio IKT ir inovatyvių mokymo(si) metodų diegimo mokykloje plano rengimas“. 2010 m. rugpjūčio 20 d., Kaunas
  (Nuotraukų: 14)

 • Projekto pilotinės Vilniaus „Vyturio” pradinės mokyklos komandos pedagogams skirtas kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Šiuolaikiškas požiūris į IKT ir inovatyvių mokymo(si) metodų taikymą pradiniame ir specialiajame ugdyme. Strateginio IKT ir inovatyvių mokymo(si) metodų diegimo mokykloje plano rengimas“. 2010 m. rugpjūčio 18 d., Vilnius

  Projekto pilotinės Vilniaus „Vyturio” pradinės mokyklos komandos pedagogams skirtas kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Šiuolaikiškas požiūris į IKT ir inovatyvių mokymo(si) metodų taikymą pradiniame ir specialiajame ugdyme. Strateginio IKT ir inovatyvių mokymo(si) metodų diegimo mokykloje plano rengimas“. 2010 m. rugpjūčio 18 d., Vilnius
  (Nuotraukų: 61)

 • Projekto pilotinės Druskininkų „Atgimimo” vidurinės mokyklos komandos pedagogams skirtas kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Šiuolaikiškas požiūris į IKT ir inovatyvių mokymo(si) metodų taikymą pradiniame ir specialiajame ugdyme. Strateginio IKT ir inovatyvių mokymo(si) metodų diegimo mokykloje plano rengimas“. 2010 m. rugpjūčio 17 d., Druskininkai

  Projekto pilotinės Druskininkų „Atgimimo” vidurinės mokyklos komandos pedagogams skirtas kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Šiuolaikiškas požiūris į IKT ir inovatyvių mokymo(si) metodų taikymą pradiniame ir specialiajame ugdyme. Strateginio IKT ir inovatyvių mokymo(si) metodų diegimo mokykloje plano rengimas“. 2010 m. rugpjūčio 17 d., Druskininkai
  (Nuotraukų: 61)

 • Mokymų pagal nuotolinio mokymosi kursą „Pedagogų kompiuterinio raštingumo reikalavimai: Edukacinė dalis“ baigiamasis seminaras. 2010 m. birželio 22 d., Vilnius

  Mokymų pagal nuotolinio mokymosi kursą „Pedagogų kompiuterinio raštingumo reikalavimai: Edukacinė dalis“ baigiamasis seminaras. 2010 m. birželio 22 d., Vilnius
  (Nuotraukų: 22)

 • Švietimo konsultantų pradiniam ugdymui kvalifikacijos tobulinimo seminaras „IKT ir kitų inovatyvių mokymo(si) metodų taikymas ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius inkliuzinėje aplinkoje“. 2010 m. birželio 18 d., Vilnius

  Švietimo konsultantų pradiniam ugdymui kvalifikacijos tobulinimo seminaras „IKT ir kitų inovatyvių mokymo(si) metodų taikymas ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius inkliuzinėje aplinkoje“. 2010 m. birželio 18 d., Vilnius
  (Nuotraukų: 46)

 • Švietimo konsultantų pradiniam ugdymui rengimo seminaras „IKT ir inovatyvių mokymosi metodų taikymas pradiniame ugdyme: ugdymo proceso diferencijavimas ir individualizavimas, pasiekimų vertinimas ir šeimos įtraukimas į ugdymo procesą“. 2010 m. birželio 14

  Švietimo konsultantų pradiniam ugdymui rengimo seminaras „IKT ir inovatyvių mokymosi metodų taikymas pradiniame ugdyme: ugdymo proceso diferencijavimas ir individualizavimas, pasiekimų vertinimas ir šeimos įtraukimas į ugdymo procesą“. 2010 m. birželio 14
  (Nuotraukų: 89)

 • Švietimo konsultantų pradiniam ugdymui kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Bendrųjų ir esminių dalykinių kompetencijų ugdymas pradinėse klasėse“. 2010 m. birželio 11 d., Vilnius.

  Švietimo konsultantų pradiniam ugdymui kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Bendrųjų ir esminių dalykinių kompetencijų ugdymas pradinėse klasėse“. 2010 m. birželio 11 d., Vilnius.
  (Nuotraukų: 92)

 • Švietimo konsultantų specialiajam ugdymui rengimo seminaras „IKT ir inovatyvių mokymosi metodų taikymas specialiajame ugdyme: ugdymo proceso diferencijavimas ir individualizavimas, pasiekimų vertinimas ir šeimos įtraukimas į ugdymo procesą“. 2010 m. birželio 1-3 d., Vilnius

  Švietimo konsultantų specialiajam ugdymui rengimo seminaras „IKT ir inovatyvių mokymosi metodų taikymas specialiajame ugdyme: ugdymo proceso diferencijavimas ir individualizavimas, pasiekimų vertinimas ir šeimos įtraukimas į ugdymo procesą“. 2010 m. birželio 1-3 d., Vilnius
  (Nuotraukų: 28)

 • Projekto informacinis seminaras Panevėžio apskrityje. 2010 m. gegužės 21 d., Panevėžys

  Projekto informacinis seminaras Panevėžio apskrityje. 2010 m. gegužės 21 d., Panevėžys
  (Nuotraukų: 12)

 • Projekto informacinis seminaras Tauragės apskrityje. 2010 m. gegužės 18 d., Tauragė

  Projekto informacinis seminaras Tauragės apskrityje. 2010 m. gegužės 18 d., Tauragė
  (Nuotraukų: 34)

 • Švietimo konsultantų sepcialiajam ugdymui rengimo seminaras „IKT ir inovatyvių mokymosi metodų taikymas specialiajame ugdyme. Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų raidos ypatumai ir ugdymo planavimas“. 2010 m. balandžio 7 d., Vilnius

  Švietimo konsultantų sepcialiajam ugdymui rengimo seminaras „IKT ir inovatyvių mokymosi metodų taikymas specialiajame ugdyme. Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų raidos ypatumai ir ugdymo planavimas“. 2010 m. balandžio 7 d., Vilnius
  (Nuotraukų: 99)

 • Mokymų pagal nuotolinio mokymosi kursą „Pedagogų kompiuterinio raštingumo reikalavimai: Edukacinė dalis“ įvadinis seminaras. 2010 m. balandžio 1 d., Kaunas

  Mokymų pagal nuotolinio mokymosi kursą „Pedagogų kompiuterinio raštingumo reikalavimai: Edukacinė dalis“ įvadinis seminaras. 2010 m. balandžio 1 d., Kaunas
  (Nuotraukų: 32)

 • Švietimo konsultantų pradiniam ugdymui rengimo seminaras „IKT ir inovatyvių mokymo(si) metodų taikymas pradiniame ugdyme. Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų raida ir ugdymo planavimas“. 2010 m. balandžio 1 d., Vilnius.

  Švietimo konsultantų pradiniam ugdymui rengimo seminaras „IKT ir inovatyvių mokymo(si) metodų taikymas pradiniame ugdyme. Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų raida ir ugdymo planavimas“. 2010 m. balandžio 1 d., Vilnius.
  (Nuotraukų: 67)

 • Projekto informacinis seminaras Klaipėdos apskrityje. 2010 m. kovo 31 d., Klaipėda

  Projekto informacinis seminaras Klaipėdos apskrityje. 2010 m. kovo 31 d., Klaipėda
  (Nuotraukų: 28)

 • Projekto informacinis seminaras Šiaulių apskrityje. 2010 m. kovo 29 d., Šiauliai

  Projekto informacinis seminaras Šiaulių apskrityje. 2010 m. kovo 29 d., Šiauliai
  (Nuotraukų: 65)

 • Projekto įžanginė konferencija. 2010 m. vasario 26 d., Vilnius

  Projekto įžanginė konferencija. 2010 m. vasario 26 d., Vilnius
  (Nuotraukų: 107)

Grįžti atgal