DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2013 m. nebeatnaujinama ir 2018 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.
Inovacijos - Inovatyvių mokymo ir metodinių priemonių rengimas
LT EN

Ugdymo plėtotės centras

Projektas „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2009 m. liepos 24 d. – 2012 m. birželio 24 d.

Inovatyvių mokymo ir metodinių priemonių rengimas


Tikslas - sudaryti prielaidas tobulinti pedagogų kompetenciją taikyti IKT ir inovatyvius mokymo(si) metodus, rengiant metodines ir inovatyvias kompiuterines mokymo(si) priemones.

Uždaviniai:

  • Organizuoti metodinių priemonių, skirtų pradinių klasių mokytojams ir specialiojo ugdymo pedagogams, leidybą.
  • Organizuoti pradinių klasių mokiniams skirtų inovatyvių kompiuterinių mokymo(si) priemonių kūrimą, lokalizavimą, ekspertinį vertinimą ir išbandymą projekto mokyklose.
  • Tobulinti švietimo specialistų ir ekspertų kvalifikaciją.

Rezultatai:

  • lokalizuotos 2 kompiuterinės mokymo(si) priemonės, skirtos pradinių klasių mokiniams;
  • sukurta ir išbandyta originali pradinių klasių mokiniams skirta kompiuterinė mokymo(si) priemonė;
  • organizuoti 3 seminarai, skirti švietimo specialistų ir ekspertų kvalifikacijos tobulinimui.
  • surengti 2 inovatyvių mokymo(si) ir metodinių priemonių pristatymai.

Pasiekti rezultatai:

 

Grįžti atgal