DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2013 m. nebeatnaujinama ir 2018 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.
Inovacijos - Specialiojo ugdymo pedagogų kvalifikacijos tobulinimas
LT EN

Ugdymo plėtotės centras

Projektas „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2009 m. liepos 24 d. – 2012 m. birželio 24 d.

Specialiojo ugdymo pedagogų kvalifikacijos tobulinimas


Tikslas – tobulinti specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijas taikyti inovatyvius mokymo metodus ir IKT.

Uždaviniai:

  • Tobulinti specialiojo ugdymo pedagogų kvalifikaciją.
  • Rengti specialiojo ugdymo pedagogų ir švietimo konsultantų specialiajam ugdymui kvalifikacijos tobulinimo seminarų programas ir medžiagą, organizuoti seminarus.

Rezultatai:

  • organizuota 60 kvalifikacijos tobulinimo seminarų specialiojo ugdymo pedagogams;
  • patobulinta 300 specialiojo ugdymo pedagogų kvalifikacija.

 

Informacija apie mokymus

 

Grįžti atgal