DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2013 m. nebeatnaujinama ir 2018 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.
Inovacijos - Naujienos
LT EN

Ugdymo plėtotės centras

Projektas „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2009 m. liepos 24 d. – 2012 m. birželio 24 d.

Naujienos


2012 m. birželio mėn. Vilniuje, Klaipėdoje, Tauragėje, Kaune, Druskininkuose ir Utenoje įvyko paskutiniai projekte dalyvavusių pilotinių mokyklų komandų pedagogų kvalifikacijos tobulinimo seminarai. Seminaruose pristatyti ir aptarti projekto 1.3.1. veiklos įgyvendinimo veiksmingumo tyrimų rezultatai, diskutuota apie pradinių klasių mokinių mokymosi pasiekimus ir jų gerinimą Tauragės “Šaltinio” pagrindinėje, Druskininkų “Atgimimo” vidurinėje, ir Utenos Krašuonos progimnazijoje, Klaipėdos „Gilijos”, Vilniaus “Vyturio” ir Kauno “Varpelio” pradinėse mokyklose diegiant IKT ir inovatyvius mokymo (-si) metodus.


2012 metų kovo–birželio mėnesiais mokymus pagal programą „Specialiojo ugdymo modernizavimas pradinėse klasėse taikant informacines komunikacines technologijas ir inovatyvius mokymo(si) metodus“ baigė papildoma specialiųjų pedagogų grupė. Šįkart, jau paskutinį projekto įgyvendinimo metu, mokėsi 32 specialieji pedagogai iš Alytaus r., Birštono, Biržų r., Joniškio r., Kauno m., Klaipėdos m., Klaipėdos r., Panevėžio m., Pasvalio r., Radviliškio r., Šilalės r., Varėnos r., Vilkaviškio r., Vilniaus m., Vilniaus r. ir Zarasų r. savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklų.


Įvyko projekto „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“ baigiamoji konferencija.

2012 m. gegužės 18 d. įvyko projekto „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“ baigiamoji konferencija, kurioje dalyvavo daugiau kaip du šimtai dalyvių iš projekte dalyvaujančių švietimo įstaigų, Savivaldybių administracijų švietimo padalinių, bendrojo ugdymo mokyklų, Švietimo ir mokslo ministerijos, Ugdymo plėtotės centro, Švietimo informacinių technologijų centro, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro, Pedagoginių ir psichologinių tarnybų, pedagogus rengiančių universitetų ir kolegijų darbuotojai, taip pat švietimo žiniasklaidos atstovai.


2012 m. balandžio 23 d. Lietuvos švietimo specialistams ir ekspertams įvyko projekto 1.1.2. veiklos Inovatyvių mokymo ir metodinių priemonių rengimas informacinis seminaras „Kuriamos kompiuterinės mokymo(si) priemonės „Liema ir padamukų planetos“, skirtos pradiniam ugdymui, pristatymas“. Seminare dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijai pavaldžių įstaigų Ugdymo plėtotės centro, Švietimo informacinių technologijų centro, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro, Nacionalinio egzaminų centro darbuotojai, aukštųjų mokyklų mokslininkai, pradinių klasių mokytojai ir specialieji pedagogai iš įvairių Lietuvos mokyklų.