DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2013 m. nebeatnaujinama ir 2018 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.
Inovacijos - Archyvas
LT EN

Ugdymo plėtotės centras

Projektas „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2009 m. liepos 24 d. – 2012 m. birželio 24 d.

Archyvas




Visos specialiųjų pedagogų grupės baigė kvalifikacijos tobulinimo seminarų ciklą

2011-11-21

2011 m. spalio–lapkričio mėnesiais įvyko paskutiniai projekto veikloje 1.2.2. kvalifikacijos tobulinimo seminarų ciklo mokymai, kuriuos baigė Telšių ir Kėdainių regionų specialieji pedagogai – dvi grupės po 30 dalyvių. Seminarai vyko Telšiuose ir Kėdainiuose, juose buvo susirinkę dalyviai iš 12 savivaldybių. Seminarų dalyviams buvo įteikti 80 a. val. trukmės kvalifikacijos tobulinimo programos baigimo pažymėjimai, seminarų lektoriams įteikti pažymėjimai, liudijantys apie vestus seminarus.

Trijuose dviejų dienų seminaruose specialieji pedagogai sėmėsi teorinių ir praktinių žinių apie IKT ir inovatyvių mokymo(si) metodų taikymo galimybes ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius pradinių klasių mokinius. Specialiojo ugdymo ir švietimo pagalbos specialistai seminaruose gilino žinias apie specialiųjų poreikių mokinių ugdymą inkliuzinėje aplinkoje; bendrųjų programų pritaikymą specialiųjų poreikių mokinių ugdymui; mokomųjų kompiuterinių programų taikymo galimybes ugdymo procese, planavime ir mokinių pasiekimų vertinime; bendradarbiavimą su pedagogais ir mokinių tėvais pasitelkiant IKT. Praktinių užsiėmimų metu seminarų dalyviai atliko kūrybines užduotis, dalijosi pedagogine patirtimi, mokėsi naudotis kompiuterinėmis mokymo priemonėmis, kurti mokymo objektus, naudoti IKT priemones mokymo užduočių, testų, viktorinų kūrimui, mokinių mokymosi pasiekimų vertinimui ir kt. Tarp seminarų pedagogai mokėsi savarankiškai, atliko praktines užduotis, bendravo virtualioje aplinkoje.

 
Pastarųjų seminarų dalyviai dėkojo lektorėms Renatai Dudzinskienei, Ingridai Kupčiūnienei ir Astai Lauciuvienei už jų nuoširdų darbą, kompetencijas, tikslingą žinių ir patirties perteikimą, darbingą seminarų atmosferą.
 
Nuo projekto įgyvendinimo pradžios pagal akredituotą kvalifikacijos tobulinimo programą „Specialiojo ugdymo modernizavimas pradinėse klasėse taikant informacines komunikacines technologijas ir inovatyvius mokymo(si) metodus“ apmokyta daugiau nei 300 specialiųjų pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų iš 50 savivaldybių.