DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2013 m. nebeatnaujinama ir 2018 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.
Inovacijos - Naujienos
LT EN

Ugdymo plėtotės centras

Projektas „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2009 m. liepos 24 d. – 2012 m. birželio 24 d.

Naujienos
Įvyko trečiasis ekspertų iš Anglijos seminaras

2011-11-03

2011 m. spalio 24- 26 d. Lietuvos švietimo specialistams ir ekspertams įvyko trečiasis projekto veiklos 1.3.1. Inovatyvių mokymo metodų ir IKT diegimo pradinėse klasėse organizavimo metodikos sukūrimas ir išbandymas seminaras „Inovatyvių mokymo metodų ir IKT taikymo  pradiniam ir specialiajam ugdymui efektyvumo tyrimai Europoje ir pasaulyje: poveikis mokymui(si)“. Seminare dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijos ir ministerijai pavaldžių įstaigų UPC, ITC, SPPC darbuotojai, PPT specialistai, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Marijampolės aukštųjų mokyklų dėstytojai ir mokslininkai, savivaldybių administracijų švietimo padalinių darbuotojai, mokyklų direktoriai ir pavaduotojai, pradinių klasių mokytojai ir specialieji pedagogai iš įvairių Lietuvos mokyklų. Seminarą vedė ekspertų paslaugas teikiančios Didžiosios Britanijos įmonės Abdab Limited ekspertai Anita Jones, Julie Bond, Jenny Bond ir Tim McLardy.

Ekspertė Anita Jones pristatė, kaip Jungtinėje karalystėje IKT  taikomos  jaunesniojo  mokyklinio  amžiaus vaikų mokymui ir mokymuisi, kaip gerinamas mokinių skaitmeninis raštingumas, kaip mokymo(si)  pasiekimų gerinimo tikslais naudojami įvairūs inovatyvūs  prietaisai  ir  įrenginiai, pristatė įvairius įsivertinimui skirtus skaitmeninius įrankius, organizavo praktines užduotis. Ekspertė Julie Bond pristatė specialiai seminarui filmuotą medžiagą apie Broadgreen  vidurinės  mokyklos  ugdomąją  veiklą taikant  IKT.

Užsienio ekspertai  Jenny Bond ir Tim McLardy pateikė daug inovatyvios pradinio ugdymo praktikos pavyzdžių, aptarė inovacijas pamokoje skatinančią veiklą ir strategijas, daug dėmesio skyrė inovatyviam ir kūrybiškam mokymui, pateikė daug vertingos informacijos apie internete skelbiamas nemokamas ugdymui skirtas priemones, pademonstravo ir parekomendavo įdomesnius pavyzdžius, lengvai pritaikomus modelius ir interaktyvius žaidimus, papasakojo apie interaktyviųjų lentų programinės įrangos naujoves ir praktiškai pademonstravo seminaro dalyviams naujos įrangos galimybes ir išryškino pranašumus, palengvinančius mokytojo darbą. Seminaro  dalyviams buvo išsamiai paaiškinta, kaip Didžiosios Britanijos mokyklose vyksta mokinių  vertinimo  sistemų  diegimas, mokinių  pasiekimų  stebėsena,  ugdymo  programų  įgyvendinimas  su  specialiųjų  ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais naudojant IKT. Tim McLardy vedė interaktyvų užsiėmimą „Vertinimas mokymuisi“, pristatė kompiuterinius/skaitmeninius įrankius,  galinčius  papildyti  ir  paįvairinti  mokinių mokymąsi  laboratorijoje, pademonstravo, kaip internetinius duomenų kolektorius panaudoti klasėje atliekant paprastus mokslinius  bandymus. Jenny Bond pristatė atvejo  analizę:  Planšetinių  kompiuterių  (iPad  ir  tablet  PCs) naudojimas  mokinių,  turinčių  bendravimo  sunkumų  ir  specifinių raštingumo poreikių, ugdymui. Seminaro dalyviai diskutavo apie mokymosi išteklius, virtualias mokymosi aplinkas ir informacinių komunikacinių technologijų diegimą pradinėse klasėse.

Spalio 27 d. ekspertės iš Anglijos lankėsi Ugdymo inovacijų centre, kur su Regina Sabaliauskiene  ir Regina Rimkiene kalbėjosi apie tarptautinį bendradarbiavimą ir dalijimąsi patirtimi. Susitikime taip pat dalyvavo projekto „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“ vadovė R. Skripkienė ir projekto 1.3.1. veiklos Inovatyvių mokymo metodų ir IKT diegimo pradinėse klasėse organizavimo metodikos sukūrimas ir išbandymas vadovė Rima Bačkienė. Su ekspertėmis iš Anglijos buvo kalbamasi apie inovatyvių mokymo (-si) metodų ir informacinių komunikacinių technologijų diegimą projekto pilotinėse mokyklose, apie naują projekto pilotinių mokyklų pedagogų komandų patirtį, patiriamus iššūkius, tolesnę veiklą, pradėtų darbų veiksmingumo įvertinimą bei tęstinumą. Ekspertės atsakė į Ugdymo  inovacijų centro ir projekto darbuotojų klausimus. Svarbiausias šio vizito tikslas – konsultavimas ir rekomendacijos dėl projekto pilotinių mokyklų sėkmės istorijų kūrimo, gerosios patirties sklaidos, vaizdo siužetų scenarijų parengimo ir filmavimo.