DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2013 m. nebeatnaujinama ir 2018 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.
Inovacijos - Archyvas
LT EN

Ugdymo plėtotės centras

Projektas „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2009 m. liepos 24 d. – 2012 m. birželio 24 d.

Archyvas
Trečiasis projekto Tyrimų veiklos informacinis seminaras

2011-12-23

2011 m. gruodžio 16 d. Vilniuje vyko trečiasis projekto „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“ Tyrimų veiklos informacinis seminaras  „Informacinių komunikacinių technologijų ir inovatyvių mokymo(si) metodų taikymas pradinėse klasėse: specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių tėvų nuomonės tyrimo rezultatai“, skirtas Lietuvos švietimo specialistams ir ekspertams iš Švietimo ir mokslo ministerijos ir pavaldžių įstaigų, universitetų, švietimo centrų, savivaldybių švietimo skyrių, atsakingiems už pradinį ugdymą, informacinių ir komunikacinių technologijų diegimą, ugdymo kokybės užtikrinimą ir vertinimą, specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymą bendrojo lavinimo mokyklose, pradinių klasių mokytojų rengimą ir kvalifikacijos tobulinimą, taip pat tyrimų rezultatais besidomintiems švietimo konsultantams ir pedagogams. skirtas 2011 metų rudenį projekto lėšomis atliktos specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių tėvų apklausos rezultatams pristatyti ir apibendrinti. 

Tyrimą „Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų pradinių klasių mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, tėvų nuomonė apie jų vaikų ugdymą“ atlikusios IĮ „Eurotela“ projektų vadovas dr. M. Degutis pristatė svarbiausius rezultatus ir išvadas, aptarė tėvų įvertintus jų specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų darbo kompiuteriu įgūdžius ir gebėjimus, šių mokinių tėvų požiūrį į IKT naudojimą ugdymo(si) procese, jų bendravimo su mokyklos bendruomenės atstovais ypatumus. Pranešėjas akcentavo, kad auginantys specialiųjų ugdymo poreikių turinčius vaikus tėvai aukštai vertina šalies pradinį ugdymą bei atkreipė dėmesį, kad, daugumos respondentų vertinimu, jų vaikų ugdymas pradinėse klasėse atitinka ir ugdymo poreikius, ir vaiko galimybes. Projekto Tyrimų veiklos vadovas dr. A. Kalvaitis savo pranešime palygino 2010 m. atlikto Lietuvos pradinių klasių mokinių tėvų nuomonės tyrimo ir seminaro metu pristatyto specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių tėvų nuomonės tyrimo rezultatus. Seminaro dalyviai  aktyviai diskutavo, kur slypi specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo pradinėse klasėse gerinimo rezervai. Tyrimo ataskaita paskelbta internete adresu: http://www.inovacijos_upc.smm.lt/antrasis-mokslinis-ikt-ir-inovatyviu-mokymo-si-metodu-taikymo-ir-diegimo-svietime-bukles-tyrimas

Tai buvo trečiasis projekto tyrimų veiklos informacinis seminaras. Pirmajame informaciniame seminare, vykusiame 2010 spalio 15 d., buvo pristatyti Lietuvos gyventojų ir pradinių klasių mokinių tėvų nuomonės tyrimų rezultatai, o antrajame, vykusiame 2010 m. gruodžio 22 d., aptartos inovatyvių mokymosi metodų sampratos, inovacijų taikymo ugdyme apskritai ir pradiniame ugdyme praktika bei projekto lėšomis atliktos pradinių ir V-XII klasių mokytojų, specialiųjų pedagogų, bendrojo lavinimo mokyklų administracijos atstovų apklausos rezultatai.

Akimirkos iš renginio: