DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2013 m. nebeatnaujinama ir 2018 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.
Inovacijos - Naujienos
LT EN

Ugdymo plėtotės centras

Projektas „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2009 m. liepos 24 d. – 2012 m. birželio 24 d.

Naujienos
Ketvirtasis projekto Tyrimų veiklos informacinis seminaras

2012-04-23

2 m. balandžio 17 d. Vilniuje, viešbutyje Šarūnas, vyko ketvirtasis projekto Tyrimų veiklos informacinis seminaras, kurio tema „Inovatyvių mokymo(si) metodų  ir IKT taikymas pradiniame ir specialiajame ugdyme: projekto dalyvių patirtis“. Seminaras buvo skirtas 2011-2012 metais projekto lėšomis atliktų lyginamojo kiekybinio tyrimo „Inovatyvių mokymo(si) metodų ir IKT taikymo pradiniame ir specialiajame ugdyme praktika Lietuvoje“ bei kokybinio tyrimo „Projekto mokyklų pedagogų sėkmės istorijos“ rezultatams pristatyti ir apibendrinti.

Seminaras skirtas Lietuvos švietimo specialistams ir ekspertams iš Švietimo ir mokslo ministerijos ir pavaldžių įstaigų, universitetų, švietimo centrų, savivaldybių švietimo skyrių, atsakingiems už pradinį ugdymą, informacinių ir komunikacinių technologijų diegimą, ugdymo kokybės užtikrinimą ir vertinimą, specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymą bendrojo ugdymo mokyklose, pradinių klasių mokytojų rengimą ir kvalifikacijos tobulinimą, taip pat tyrimų rezultatais besidomintiems švietimo konsultantams ir pedagogams.

Tyrimą atlikusios IĮ „Eurotela“ projektų vadovas dr. M. Degutis pristatė tyrimų rezultatus, daug laiko skirdamas projekto dalyvių ir aktyviau projekte dalyvaujančių mokyklų bendruomenių patyrimui apibendrinti. Ypatingo dalyvių dėmesio sulaukė kokybinio tyrimo „Projekto mokyklų pedagogų sėkmės istorijos“ inovatyvus rezultatų pristatymas, parengtas naudojantis programa PREZI. Seminaro pabaigoje dalyviai diskutavo apie tai, kaip keičiasi Lietuvos pradinis ir specialusis ugdymas, išsakė savo nuomonę apie pradiniame ugdyme vykstančius pokyčius, projekto sukurtas prielaidas IKT ir inovatyvių mokymo metodų proveržiui. Diskusijos dalyviai išreiškė nuomonę, kad planuotas proveržis jau įvyko ir vykstančių pokyčių jau neįmanoma sustabdyti.

Tai buvo ketvirtasis projekto tyrimų veiklos darbuotojų organizuotas informacinis seminaras. Pirmajame informaciniame seminare, vykusiame 2010 spalio 15 d., buvo pristatyti Lietuvos gyventojų ir pradinių klasių mokinių tėvų nuomonės tyrimų rezultatai, antrajame, vykusiame 2010 m. gruodžio 22 d., aptartos inovatyvių mokymosi metodų sampratos, inovacijų taikymo ugdyme apskritai ir pradiniame ugdyme praktika bei projekto lėšomis atliktos pradinių ir V-XII klasių mokytojų, specialiųjų pedagogų, bendrojo ugdymo mokyklų administracijos atstovų apklausos rezultatai, o trečiajame, vykusiame 2011 m. gruodžio 16 d., pristatyti mokslinio tyrimo „Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų pradinių klasių mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, tėvų nuomonė apie jų vaikų ugdymą“ rezultatai.