DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2013 m. nebeatnaujinama ir 2018 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.
Inovacijos - Archyvas
LT EN

Ugdymo plėtotės centras

Projektas „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2009 m. liepos 24 d. – 2012 m. birželio 24 d.

Archyvas
Specialiųjų pedagogų kvalifikacijos tobulinimo seminarų ciklą baigė papildoma specialiųjų pedagogų grupė

2012-06-05

2012 metų kovo–birželio mėnesiais mokymus pagal programą „Specialiojo ugdymo modernizavimas pradinėse klasėse taikant informacines komunikacines technologijas ir inovatyvius mokymo(si) metodus“ baigė papildoma specialiųjų pedagogų grupė. Šįkart, jau paskutinį projekto įgyvendinimo metu, mokėsi 32 specialieji pedagogai iš Alytaus r., Birštono, Biržų r., Joniškio r., Kauno m., Klaipėdos m., Klaipėdos r., Panevėžio m., Pasvalio r., Radviliškio r., Šilalės r., Varėnos r., Vilkaviškio r., Vilniaus m., Vilniaus r. ir Zarasų r. savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklų.

Programa buvo skirta specialiesiems pedagogams, dirbantiems su pradinių klasių mokiniais. Programos tikslas – tobulinti specialiųjų pedagogų profesines ir bendrąsias kompetencijas, padedančias užtikrinti kokybišką specialiųjų poreikių mokinių ugdymą pradinėse klasėse. Programos trukmė – 80 akademinių valandų. 48 val. specialieji pedagogai mokėsi seminaruose, likusias valandas išnaudojo namų darbams. Nuo projekto įgyvendinimo pradžios pagal šią programą mokėsi 336 specialieji pedagogai ir švietimo pagalbos specialistai.

Trijuose dviejų dienų seminaruose specialieji pedagogai sėmėsi teorinių ir praktinių žinių apie: IKT ir inovatyvių mokymo(si) metodų taikymo galimybes ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius pradinių klasių mokinius; gilino žinias apie mokinių ugdymą inkliuzinėje aplinkoje, ugdymo individualizavimą ir diferencijavimą; mokėsi planuoti ugdymo procesą, vertinti mokinių pasiekimus ir pažangą taikant IKT (kompiuterines programas); aiškinosi bendradarbiavimo su pedagogais ir mokinių tėvais galimybes pasitelkiant IKT. Praktinių užsiėmimų metu seminarų dalyviai atliko įvairias užduotis, mokėsi dirbti virtualioje aplinkoje, naudotis mokomosiomis kompiuterinėmis programomis, kurti mokymo objektus, naudoti IKT priemones testų, viktorinų kūrimui, mokinių vertinimui. Seminarų dalyviai dalijosi pedagogine patirtimi, tobulino bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas.

Pedagogai šiuos seminarus įvertino labai gerai, puikiai atsiliepė apie seminarų lektorių Renatos Dudzinskienės ir Rimos Juškienės darbą.