DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2013 m. nebeatnaujinama ir 2018 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.
Inovacijos - Archyvas
LT EN

Ugdymo plėtotės centras

Projektas „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2009 m. liepos 24 d. – 2012 m. birželio 24 d.

Archyvas
Lokalizuotų kompiuterinių mokymo(si) priemonių naudotojo žinynai

2012-04-25

Išleisti metodiniai leidiniai apie inovatyvių mokymo metodų ir IKT taikymą pradinėse klasėse  (2010-07-08):

Atnaujinti ir išleisti du metodiniai leidiniai „Inovatyvių mokymo (-si) metodų ir IKT taikymas“ (I ir II knyga), skirti pradinių klasių mokytojams ir specialiesiems pedagogams. Leidiniai buvo parengti siekiant projekto dalyviams suteikti informacijos, reikiamų žinių ir aktualių metodinių rekomendacijų apie IKT ir inovatyvių mokymo (-si) metodų taikymo pradinėse klasėse galimybes. Knygos bus išdalintos projekto seminarų dalyviams, pilotinių mokyklų komandų pedagogams, švietimo konsultantams ir ekspertams.

I knyga         II knyga