DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2013 m. nebeatnaujinama ir 2018 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.
Inovacijos - Naujienos
LT EN

Ugdymo plėtotės centras

Projektas „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2009 m. liepos 24 d. – 2012 m. birželio 24 d.

Naujienos
Mokymai pagal nuotolinio mokymosi kursą „Pedagogų kompiuterinio raštingumo reikalavimai: Edukacinė dalis“ Vilniuje

2010-07-07

Gegužės 24, 25, 26 ir 27 dienomis Vilniuje, Vilniaus kooperacijos kolegijoje, įvyko mokymų pagal nuotolinio mokymosi kursą „Pedagogų kompiuterinio raštingumo reikalavimai: Edukacinė dalis“ įvadiniai seminarai, kuriuose dalyvavo 120 Vilniaus miesto pradinių klasių mokytojų, spec.pedagogų, tiflopedagogų, surdopedagogų ir logopedų. Mokymų dalyviai baigė 40 akademinių valandų nuotolinio mokymosi kursą, kurio metu patobulino edukacinę IKT taikymo kompetenciją: kūrybiškai individualizuoti ugdymo turinį, tikslingai naudoti IKT priemones ugdymo procese, tikslingai taikyti mokymo ir mokymosi metodus, planuoti IKT panaudojimo veiklą, organizuoti IKT išteklių valdymą ugdymo procese, vertinti ir reflektuoti IKT panaudojimą.

Birželio 22 ir 23 dienomis įvyko mokymų baigiamieji seminarai, kurių metu dalyviams buvo įteikti kurso baigimo pažymėjimai.

Nuotraukos iš birželio 22 d. seminaro