DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2013 m. nebeatnaujinama ir 2018 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.
Inovacijos - Naujienos
LT EN

Ugdymo plėtotės centras

Projektas „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2009 m. liepos 24 d. – 2012 m. birželio 24 d.

Naujienos
Interaktyvių mokymo metodų ir IKT pasirinkimo ir naudojimo ugdymo tikslais kompetencijų tobulinimo patirtis Bulgarijoje

2010-07-23

Liepos 11 – 17 dienomis Sofijoje (Bulgarija) vyko kvalifikacijos tobulinimo kursai „Kaip mokyti interaktyviai?“, kuriuos organizavo Nacionalinė Bulgarijos Europos klubų asociacija (National Association of the Bulgarian European Clubs - NABEC). Kursuose dalyvavo projekto Inovatyvių mokymo ir metodinių priemonių rengimo veiklos vedėja Agnė Saylik. Dotacija dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo veikloje Agnei Saylik buvo skirta pagal Švietimo mainų paramos fondo administruojamą Mokymosi visą gyvenimą programos Grundtvig paprogramę. Šiuose kursuose mokytojai ir dėstytojai iš Prancūzijos, Ispanijos ir Bulgarijos tobulino kompetencijas interaktyvių ir inovatyvių mokymo metodų bei IKT pasirinkimo ir naudojimo ugdymo tikslais srityse.

Kvalifikacijos tobulinimo kursų metu Agnė Saylik susipažino su įvairiais Europoje naudojamais interaktyviais mokymo metodais, IKT panaudojimu mokant interaktyviai, atliko praktines užduotis virtualioje mokymosi aplinkoje Moodle. Agnė Saylik ne tik susipažino su užsienio šalių patirtimi ugdymui taikant inovatyvius ir interaktyvius mokymo metodus bei IKT,  bet ir dalyvavo diskusijose aktualiais švietimo klausimais.

Įgyvendindami projektą įsipareigojome diegti inovacijas, modernias technologijas, perimti kitų valstybių patirtį, taip pat dalyvauti tarptautiniuose žinių mainuose, todėl šiuose kvalifikacijos tobulinimo kursuose įgyta patirtis labai naudinga, nes juose dalyvavo švietimo specialistai iš įvairių Europos šalių, buvo aptariamos Europos švietimo problemos bei iššūkiai, demonstruojami interaktyvūs ir inovatyvūs mokymo metodai ir priemonės, IKT ir interneto panaudojimo mokymui galimybės, diskutuojama apie mokytojų ir mokinių vaidmenis interaktyviose veiklose.

Kvalifikacijos tobulinimo kursuose „Kaip mokyti interaktyviai?“ gauta vertinga ir aktuali informacija prisidės prie kokybiškesnio projekto veiklų įgyvendinimo bei organizuojant projekte numatytus kvalifikacijos tobulinimo seminarus.

Medžiaga atspindi dotacijos Gavėjo, bet ne Švietimo mainų paramos fondo, Europos Komisijos ar jos institucijų požiūrį. Europos Komisija neatsako už medžiagos turinį bei už galimą informacijos panaudojimą.