DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2013 m. nebeatnaujinama ir 2018 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.
Inovacijos - Naujienos
LT EN

Ugdymo plėtotės centras

Projektas „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2009 m. liepos 24 d. – 2012 m. birželio 24 d.

Naujienos
Lietuvos inkliuzinio ugdymo patirtis pristatyta tarpatautinėje konferencijoje Rygoje

2010-08-18

Švietimo konsultantų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo veiklos vadovė Regina Sabaliauskienė 2010 m. liepos 10-16 d. dalyvavo tarptautinėje konferencijoje „Embracing Inclusive Approaches for Children and Youth with Special Education Needs“ (Inkliuzija – vaikų ir jaunimo su specialiais ugdymosi poreikiais kokybiško ugdymo(si) strategija), kurią organizavo tarptautinė „Step by Step“ Asociacija kartu su Atviros Visuomenės Institutu (JAV), UNICEF, UNESCO, Council for Exceptional Children, Latvijos švietimo ministerija. Konferencijoje dalyvavo 520 dalyvių iš 64 pasaulio valstybių, buvo perskaityta daugiau kaip 200 pranešimų.

Jungtinį pranešimą apie Lietuvos patirtį inkliuzinio ugdymo srityje konferencijoje pristatė Švietimo ir mokslo ministeriją, Šiaulių universitetą, Ugdymo plėtotės centrą ir Ugdymo inovacijų centrą atstovaujantys pranešėjai: Regina Sabaliauskienė, Peter Evans, Regina Labinienė, prof. Stefanija Ališauskienė. Jie apžvelgė inkliuzinio ugdymo istoriją Lietuvoje, supažindino su darbais, atliktais keičiant įstatymus ir specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių vaikų ugdymo praktiką, taip pat apžvelgė esminius pedagogų rengimo bei kvalifikacijos tobulinimo pokyčius. Jungtinis Lietuvą atstovaujančių specialistų pranešimas sulaukė didelio konferencijos dalyvių susidomėjimo, o Lietuvos patirtis buvo įvertinta kaip sektinas pavyzdys kitoms valstybėms, siekiančioms inkliuzinio ugdymo kokybės.