DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2013 m. nebeatnaujinama ir 2018 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.
Inovacijos - Naujienos
LT EN

Ugdymo plėtotės centras

Projektas „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2009 m. liepos 24 d. – 2012 m. birželio 24 d.

Naujienos
Kokybiškų švietimo paslaugų užtikrinimo problemų sprendimas Centrinėje ir Rytų Europoje, JAV ir NVS valstybėse

2009-10-19

Projekto veiklos Švietimo konsultantų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo veiklos vadovė Regina Sabaliauskienė ir šios veiklos ekspertė-metodininkė Regina Rimkienė spalio 13–17 dienomis dalyvavo tarptautinės Step by Step asociacijos konferencijoje „Seeds of Change. Effective Investments in Early Childhood for Enduring Social Progress“, kurioje 54 valstybių atstovai aptarė kokybiškų švietimo paslaugų užtikrinimo bei kitas problemas.

Konferencijos plenariniuose posėdžiuose pranešimus skaitė Nobelio premijos laureatas James J. Hackman (JAV), pasaulinio lygio ekspertai, mokslininkai Peter Moss (Jungtinė Karalystė), Nathan A. Fox (JAV), John Bennet (Prancūzija), Stiuart Shanker (Kanada) ir kt. Projekto veiklos vadovė Regina Sabaliauskienė moderavo vienos iš konferencijos sekcijų darbą ir skaitė pranešimą, parengtą kartu su Regina Rimkiene, apie švietimo politiką ir jos įgyvendinimo praktiką Lietuvoje. Konferencijos metu buvo pristatyti Tarptautiniai pedagoginio darbo vertinimo standartai, kurių naują redakciją parengė tarptautinė darbo grupė, į kurios sudėtį buvo įtrauktos Regina Sabaliauskienė ir Regina Rimkienė. Jos taip pat dalyvavo tarptautinių švietimo ekspertų, koordinuojančių tarptautinių standartų diegimą praktikoje, darbo grupės posėdyje bei Tarptautinės Step by Step Asociacijos steigėjų strateginiame posėdyje. Rumunijoje vykusių renginių metu sukaupta informacija ir įgyta patirtis bus naudinga vykdant švietimo konsultantų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo veiklas.