DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2013 m. nebeatnaujinama ir 2018 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.
Inovacijos - Naujienos
LT EN

Ugdymo plėtotės centras

Projektas „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2009 m. liepos 24 d. – 2012 m. birželio 24 d.

Naujienos
Šiaurės-Baltijos regiono šalių mokymo programų plėtotės tinklo koordinatorių-ekspertų susitikimas Helsinkyje

2009-10-05

Rugsėjo 30 – spalio 2 dienomis projekto veiklos Inovatyvių mokymo metodų ir IKT diegimo pradinėse klasėse organizavimo metodikos sukūrimas ir išbandymas pilotinėse mokyklose vadovė Rima Bačkienė, esanti UNESCO Tarptautinio švietimo biuro Šiaurės šalių švietimo bendruomenės specialistų tinklo (IBE Nordic Community of Practice Network) koordinatore Lietuvoje, dalyvavo Helsinkyje vykusiame Šiaurės-Baltijos regiono šalių mokymo programų plėtotės tinklo (toliau – Tinklo) koordinatorių-ekspertų susitikime ir Šiaurės šalių Bendrųjų mokymo programų seminare, kuriame ji skaitė pranešimą apie ugdymo turinio modernizavimą ir inovacijų diegimą Lietuvoje.

Seminare buvo aptariamos Šiaurės šalių mokymo programos, jose numatytos turinio kaitos kryptys bei įgyvendinimo prioritetai, vyko ugdymo turinio ekspertų diskusija apie mokomųjų dalykų integravimo galimybes bendrosiose programose. Buvo dalijamasi patirtimi apie bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymą pasitelkiant inovatyvius mokymo metodus ir IKT, stebėti ir aptarti mokyklų pateikti inkliuzinio ugdymo, inovatyvių mokymo metodų ir IKT taikymo ugdymo procese gerosios patirties pavyzdžiai, kurie bus naudingi projekto veikloje – kuriant IKT diegimo pradinėse klasėse organizavimo metodiką bei įgyvendinant kitus veiklos uždavinius.

Koordinatoriai numatė šias pagrindines Tinklo veiklos kryptis: užmegzti glaudesnius ryšius su kitų Šiaurės šalių Tinklo koordinatoriais, publikuoti sėkmingus inkliuzinio mokymo pavyzdžius UNESCO tinklalapyje ir išplėtoti tarptautinę pedagogų diskusiją šia tema.