DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2013 m. nebeatnaujinama ir 2018 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.
Inovacijos - Naujienos
LT EN

Ugdymo plėtotės centras

Projektas „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2009 m. liepos 24 d. – 2012 m. birželio 24 d.

Naujienos
Pirmasis seminaras pilotinės mokyklos komandai Utenoje

2010-09-03

Rugpjūčio 30 d. Utenoje įvyko pirmasis kvalifikacijos tobulinimo seminaras projekte dalyvaujančios Utenos Krašuonos pagrindinės mokyklos komandos pedagogams. Seminare „Šiuolaikiškas požiūris į IKT ir inovatyvių mokymo(si) metodų taikymą pradiniame ir specialiajame ugdyme. Strateginio IKT ir inovatyvių mokymo(si) metodų diegimo mokykloje plano rengimas“ dalyvavę pradinių klasių mokytojai, pradinėse klasėse dirbantys mokytojai dalykininkai ir švietimo pagalbos specialistai aptarė inovatyvaus mokymo(si) sampratą, šiuolaikinio ugdymo principus, požiūrio į besimokančiuosius ir mokymo(si) metodus kaitą, tarėsi dėl inovatyvių mokymo(si) metodų ir IKT diegimo pradiniame ir specialiajame ugdyme strateginio plano rengimo.

Utenos Krašuonos pagrindinės mokyklos komandos pedagogai aktyviai dirbo grupėse, kūrė savo veiklos misiją ir viziją, susitarė dėl tikslų, uždavinių, veiklos strateginio plano įgyvendinimo būdų, veiklos formų, organizavimo modelių, skatinančių komandos kūrimąsi ir kolektyvinę atsakomybę už savo mokyklos mokinių ugdymo kokybę.