DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2013 m. nebeatnaujinama ir 2018 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.
Inovacijos - Naujienos
LT EN

Ugdymo plėtotės centras

Projektas „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2009 m. liepos 24 d. – 2012 m. birželio 24 d.

Naujienos
Pradinių klasių mokytojų kvalifikacijos tobulinimo seminarų ciklą baigė dar 484 mokytojai

2011-07-25

2011 m. balandžio – birželio mėn. kvalifikacijos tobulinimo seminarų ciklą projekte baigė dar 16 grupių pradinių klasių mokytojų, iš viso – 484 mokytojai. Seminarai vyko Rokiškyje, Alytuje, Lazdijuose, Biržuose, Vilniuje, Druskininkuose, Šilutėje ir Kaune, jų dalyviams įteikti pažymėjimai.

Nuo projekto įgyvendinimo pradžios pagal akredituotą kvalifikacijos tobulinimo programą „Pradinio ugdymo modernizavimas taikant informacines komunikacines technologijas ir inovatyvius mokymo(si) metodus‘‘ apmokyta daugiau kaip 630 pradinių klasių mokytojų.

Projekto 1.2.1. veikloje Pradinių klasių mokytojų kvalifikacijos tobulinimas mokymąsi dar tęsia 900 mokytojų. Trijuose dviejų dienų seminaruose („Bendrųjų ir esminių dalykinių kompetencijų ugdymas pradinėse klasėse“, „Inovatyvių mokymo(si) metodų ir IKT taikymo pradiniame ugdyme prielaidos, principai ir galimybės“, „Pradinių klasių mokinių ugdymo taikant IKT ir inovatyvius mokymo(si) metodus kokybė“) dalyviai tobulina profesinę kompetenciją tikslingai taikyti šiuolaikines ugdymo technologijas ir mokymo(si) metodus. Seminaruose plėtojami mokytojų gebėjimai organizuoti pamoką (išsikelti pamokos uždavinius, parinkti tinkamiausius mokymo(si) metodus jiems realizuoti, kurti palankią mokymuisi aplinką, numatyti konkrečius mokinių pasiekimų vertinimo kriterijus); tobulinti mokinių pasiekimų vertinimą (susikurti arba tobulinti mokinių pasiekimų vertinimo sistemą); tikslingai parinkti inovatyvius mokymo(si) metodus ir IKT mokymui(si) bei vertinimui. Taip pat seminaruose daug dėmesio skiriama pradinių klasių mokytojų bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimams, kurie itin svarbūs siekiant pradinio ugdymo modernizavimo.

Seminarai organizuojami kuo arčiau mokytojų gyvenamosios vietos. Pagal galimybes atsižvelgiama į dalyvių pageidavimus dėl seminarų laiko.