DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2013 m. nebeatnaujinama ir 2018 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.
Inovacijos - Naujienos
LT EN

Ugdymo plėtotės centras

Projektas „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2009 m. liepos 24 d. – 2012 m. birželio 24 d.

Naujienos
Specialiųjų pedagogų kvalifikacijos tobulinimo seminarų ciklą baigė Panevėžio, Utenos ir Marijampolės regionų specialieji pedagogai

2011-09-02

2011 metų birželio–rugpjūčio mėnesiais kvalifikacijos tobulinimo seminarų ciklą projekte baigė dar 3 grupės specialiųjų pedagogų (iš viso apie 120 asmenų). Seminarai vyko Panevėžyje, Utenoje ir Marijampolėje. Seminarų klausytojams buvo įteikti pažymėjimai.

Nuo projekto įgyvendinimo pradžios pagal akredituotą kvalifikacijos tobulinimo programą „Specialiojo ugdymo modernizavimas pradinėse klasėse taikant informacines komunikacines technologijas ir inovatyvius mokymo(si) metodus“ apmokyta daugiau apie 240 specialiųjų pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų.

Trijuose dviejų dienų seminaruose specialieji pedagogai įgijo teorinių ir praktinių žinių apie IKT ir kitų inovatyvių mokymo(si) metodų taikymo galimybes ugdant pradinių klasių mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių. Ypač akcentuojama buvo: specialiųjų poreikių mokinių ugdymas inkliuzinėje aplinkoje; pradinio ugdymo bendrųjų programų pritaikymas specialiųjų poreikių mokinių ugdymui; mokomųjų kompiuterinių programų panaudojimo galimybės ugdymo procese, planavime ir mokinių pasiekimų vertinime; bendradarbiavimas su pedagogais ir mokinių tėvais pasitelkiant IKT. Praktinių užsiėmimų metu pedagogai atliko įvairias užduotis, mokėsi dirbti virtualioje aplinkoje, naudotis mokomosiomis kompiuterinėmis programomis, kurti mokymo objektus, naudoti IKT priemones testų, viktorinų kūrimui, mokinių vertinimui. Tarp seminarų pedagogai atliko namų darbų užduotis.

Teigiamo klausytojų įvertinimo seminaruose sulaukė seminarų lektorės Renata Dudzinskienė, Rima Juškienė, Asta Lauciuvienė ir Ingrida Kupčiūnienė.