DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2013 m. nebeatnaujinama ir 2018 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.
Inovacijos - Naujienos
LT EN

Ugdymo plėtotės centras

Projektas „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2009 m. liepos 24 d. – 2012 m. birželio 24 d.

Naujienos
Įvyko informacinis seminaras „Lokalizuojamų kompiuterinių mokymosi priemonių, skirtų pradinių klasių mokiniams, pristatymas“

2011-10-14

 2011 m. spalio 6 d. Lietuvos švietimo specialistams ir ekspertams vyko projekto 1.1.2. veiklos Inovatyvių mokymo ir metodinių priemonių rengimas informacinis seminaras „Lokalizuojamų kompiuterinių mokymo(si) priemonių, skirtų pradinių klasių mokiniams, pristatymas“. Seminare dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijos ir ministerijai pavaldžių įstaigų UPC, ITC, SPPC darbuotojai, aukštųjų mokyklų mokslininkai, savivaldybių administracijų švietimo padalinių darbuotojai, pradinių klasių mokytojai ir specialieji pedagogai iš įvairių Lietuvos mokyklų.

Seminaro metu Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos instituto Informatikos metodologijos skyriaus vadovė prof. Valentina Dagienė skaitė pranešimą apie lokalizavimą švietimui, o šio skyriaus inžinierė Ieva Jonaitytė pristatė ir interaktyvioje lentoje pademonstravo vieną iš lokalizuojamų kompiuterinių mokymosi priemonių – „Užburtąjį mišką“. Projekto 1.1.2. veiklos Inovatyvių mokymo ir metodinių priemonių rengimas ekspertė-metodininkė dr. Tatjana Jevsikova seminaro dalyvius supažindino su kitomis trimis lokalizuojamomis kompiuterinėmis mokymosi priemonėmis – „Mano darbeliais“, „Mažuoju Mocartu“ bei „Vaikų žaidimais.“ 

Projekto vadovė dr. Ramutė Skripkienė seminaro dalyviams papasakojo, kaip lokalizuojamų kompiuterinių mokymo(si) priemonių išbandymas vyksta projekto mokyklose, kaip dažnai lokalizuojamomis kompiuterinėmis priemonėmis savo klasėse ugdymo procese naudojasi projekto dalyviai, švietimo konsultantai ir pilotinių mokyklų komandų mokytojai ir specialieji pedagogai.    Projekte dalyvaujanti pradinių klasių mokytoja metodininkė Vilma Novikienė papasakojo bei pademonstravo filmuotą medžiagą apie tai, kaip lokalizuojamos kompiuterinės mokymo(si) priemonės taikomos Tauragės „Šaltinio“ pagrindinės mokyklos pradinėse klasėse, pademonstravo mokinių darbų, sukurtų naudojantis šiomis kompiuterinėmis mokymo(si) priemonėmis. 
Seminaro dalyviai turėjo galimybę laisvai pasinaudoti kompiuteriais, praktiškai išbandyti lokalizuojamas kompiuterines mokymo(si) priemones.
Pristatytų lokalizuojamų kompiuterinių mokymo(si) priemonių išbandymas mokyklose tęsiamas. Vykdomi baigiamieji testavimo ir aptiktų netikslumų koregavimo darbai. 2012 m. visos lokalizuotos kompiuterinės priemonės bus laisvai ir nemokamai prieinamos visoms Lietuvos bendrojo ugdymo mokykloms. Jas rasite internete Švietimo portale Emokykla adresu http://portalas.emokykla.lt/Puslapiai/SMP.aspx arba projekto virtualioje mokymosi aplinkoje http://vma.emokykla.lt/moodle_upc/.
Seminaro medžiagą rasite čia
Akimirkos iš seminaro: