DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2013 m. nebeatnaujinama ir 2018 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.
Inovacijos - Naujienos
LT EN

Ugdymo plėtotės centras

Projektas „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2009 m. liepos 24 d. – 2012 m. birželio 24 d.

Naujienos


Kviečiame pradinių klasių mokytojus ir specialiuosius pedagogus dalyvauti mokymuose pagal nuotolinio mokymosi kursą „Pedagogų kompiuterinio raštingumo reikalavimai: Edukacinė dalis“. Mokymai vyks visuose Lietuvos regionuose 2010-2012 metais.

Mokymus sudaro du vienos dienos seminarai (įvadinis ir baigiamasis) bei savarankiškas mokymasis nuotoliniu būdu virtualioje mokymosi aplinkoje. Jų metu teorija bus derinama su praktika, taikomi aktyvūs, bendravimo ir bendradarbiavimo, mokymosi dirbant bei kiti inovatyvūs IKT taikymu grindžiami metodai. Mokymų dalyviams bus įteikti pažymėjimai, patvirtinantys įgytą edukacinę IKT taikymo kompetenciją.


2010 m. gruodžio 10 d. Vilniaus pedagoginiame universitete įvyko Švietimo ir mokslo ministerijos, Švietimo informacinių technologijų centro, Ugdymo plėtotės centro ir Švietimo aprūpinimo centro organizuota konferencija „Informacinės ir komunikacinės technologijos mokyklai“, kurioje buvo aptarti įvairūs informacinių ir komunikacinių technologijų panaudojimo XXI amžiaus mokykloje aspektai, pristatyti Ugdymo plėtotės centro, Švietimo informacinių technologijų centro ir Švietimo aprūpinimo centro įgyvendinami projektai.


2010 gruodžio 1-3 d. vyko du paskutiniai projekto veiklos 1.1.1. Švietimo konsultantų rengimas ir kvalifikacijos tobulinimas seminarų ciklo, skirto švietimo konsultantų pradiniam ugdymui kvalifikacijos tobulinimui, seminarai tema „Konsultantų veiklos tęstinumas tobulinant pradinių klasių mokytojų kompetencijas taikyti IKT ir inovatyvius mokymo(si) metodus“. Kvalifikacijos tobulinimo seminaruose dalyvavo 50 švietimo konsultantų pradiniam ugdymui.


2010 m. lapkričio 29 - gruodžio 1 d. Lietuvos švietimo specialistams ir ekspertams vyko projekto 1.1.2. veiklos Inovatyvių mokymo ir metodinių priemonių rengimas seminaras, kurio tema „Informacinių ir komunikacinių technologijų diegimas, kompiuterinių mokymosi priemonių ir virtualių mokymosi aplinkų kūrimas ir taikymas mokymui ir mokymuisi: patirtis ir naujovės Europoje ir pasaulyje“. Seminare dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijos ir ministerijai pavaldžių įstaigų UPC, ITC, SPPC darbuotojai, aukštųjų mokyklų mokslininkai, savivaldybių administracijų švietimo padalinių darbuotojai, mokyklų direktoriai ir pavaduotojai, pradinių klasių mokytojai ir specialieji pedagogai iš įvairių Lietuvos mokyklų.


Informuojame, jog š.m. gruodžio 22 d. Vilniuje, viešbutyje Radisson Blu Hotel Lietuva, vyks antrasis projekto tyrimų veiklos informacinis seminaras, kurio tema „IKT ir inovatyvių mokymo(si) metodų taikymo pradiniame ir specialiajame ugdyme būklė Lietuvoje ir užsienyje“. Seminaras skirtas 2010 metais atlikto kompleksinio tyrimo rezultatams pristatyti ir apibendrinti. Šiame seminare bus pristatyti tyrimo teorinės studijos „IKT ir inovatyvių mokymo(si) metodų taikymo pradiniame ir specialiajame ugdyme pasiūla, taikymo praktika ir perspektyvos Lietuvoje ir užsienyje“ ir tyrimo „Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos mokytojų ir specialiųjų pedagogų nuomonė apie IKT ir inovatyvių mokymo(si) metodų taikymą pradinėse klasėse“ rezultatai.