DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2013 m. nebeatnaujinama ir 2018 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.
Inovacijos - Naujienos
LT EN

Ugdymo plėtotės centras

Projektas „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2009 m. liepos 24 d. – 2012 m. birželio 24 d.

Naujienos


Rugpjūčio 17 d. Druskininkuose įvyko pirmasis kvalifikacijos tobulinimo seminaras projekte dalyvaujančios Druskininkų „Atgimimo” vidurinės mokyklos komandos pedagogams. Seminare „Šiuolaikiškas požiūris į IKT ir inovatyvių mokymo(si) metodų taikymą pradiniame ir specialiajame ugdyme. Strateginio IKT ir inovatyvių mokymo(si) metodų diegimo mokykloje plano rengimas“ dalyvavę pradinių klasių mokytojai, pradinėse klasėse dirbantys mokytojai dalykininkai ir švietimo pagalbos specialistai aptarė inovatyvaus mokymo(si) sampratą, šiuolaikinio ugdymo principus, požiūrio į besimokančiuosius ir mokymo(si) metodus kaitą, tarėsi dėl inovatyvių mokymo(si) metodų ir IKT diegimo pradiniame ir specialiajame ugdyme strateginio plano rengimo.


Švietimo konsultantų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo veiklos vadovė Regina Sabaliauskienė 2010 m. liepos 10-16 d. dalyvavo tarptautinėje konferencijoje „Embracing Inclusive Approaches for Children and Youth with Special Education Needs“ (Inkliuzija – vaikų ir jaunimo su specialiais ugdymosi poreikiais kokybiško ugdymo(si) strategija), kurią organizavo tarptautinė „Step by Step“ Asociacija kartu su Atviros Visuomenės Institutu (JAV), UNICEF, UNESCO, Council for Exceptional Children, Latvijos švietimo ministerija. Konferencijoje dalyvavo 520 dalyvių iš 64 pasaulio valstybių, buvo perskaityta daugiau kaip 200 pranešimų.


Kviečiame pradinių klasių mokytojus registruotis į kvalifikacijos tobulinimo mokymus, organizuojamus pagal „Pradinių klasių mokytojų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas ir inovatyvius mokymo(si) metodus“ programą. Renginiai vyks 2010–2012 m. visuose Lietuvos regionuose.

Mokymus sudaro trys dviejų dienų seminarai, kurių metu teorija bus derinama su praktika. Dalyviams, išklausiusiems visą kursą ir atlikusiems savarankiškus darbus, bus įteikti pažymėjimai, patvirtinantys patobulintas IKT ir inovatyvių mokymo(si) metodų taikymo kompetencijas.


Liepos 11 – 17 dienomis Sofijoje (Bulgarija) vyko kvalifikacijos tobulinimo kursai „Kaip mokyti interaktyviai?“, kuriuos organizavo Nacionalinė Bulgarijos Europos klubų asociacija (National Association of the Bulgarian European Clubs - NABEC). Kursuose dalyvavo projekto Inovatyvių mokymo ir metodinių priemonių rengimo veiklos vedėja Agnė Saylik. Dotacija dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo veikloje Agnei Saylik buvo skirta pagal Švietimo mainų paramos fondo administruojamą Mokymosi visą gyvenimą programos Grundtvig paprogramę. Šiuose kursuose mokytojai ir dėstytojai iš Prancūzijos, Ispanijos ir Bulgarijos tobulino kompetencijas interaktyvių ir inovatyvių mokymo metodų bei IKT pasirinkimo ir naudojimo ugdymo tikslais srityse.


Gegužės 24, 25, 26 ir 27 dienomis Vilniuje, Vilniaus kooperacijos kolegijoje, įvyko mokymų pagal nuotolinio mokymosi kursą „Pedagogų kompiuterinio raštingumo reikalavimai: Edukacinė dalis“ įvadiniai seminarai, kuriuose dalyvavo 120 Vilniaus miesto pradinių klasių mokytojų, spec.pedagogų, tiflopedagogų, surdopedagogų ir logopedų. Mokymų dalyviai baigė 40 akademinių valandų nuotolinio mokymosi kursą, kurio metu patobulino edukacinę IKT taikymo kompetenciją: kūrybiškai individualizuoti ugdymo turinį, tikslingai naudoti IKT priemones ugdymo procese, tikslingai taikyti mokymo ir mokymosi metodus, planuoti IKT panaudojimo veiklą, organizuoti IKT išteklių valdymą ugdymo procese, vertinti ir reflektuoti IKT panaudojimą.

Birželio 22 ir 23 dienomis įvyko mokymų baigiamieji seminarai, kurių metu dalyviams buvo įteikti kurso baigimo pažymėjimai.

Nuotraukos iš birželio 22 d. seminaro