DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2013 m. nebeatnaujinama ir 2018 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.
Inovacijos - Naujienos
LT EN

Ugdymo plėtotės centras

Projektas „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2009 m. liepos 24 d. – 2012 m. birželio 24 d.

Naujienos


Balandžio 1, 6, 7 ir 12 dienomis Kaune, Informacinių technologijų mokymo centre, prasidėjo pirmieji mokymai pagal nuotolinio mokymosi kursą „Pedagogų kompiuterinio raštingumo reikalavimai: Edukacinė dalis“, kuriuose dalyvavo 120 (keturios grupės) Kauno miesto pradinių klasių mokytojų, spec.pedagogų, tiflopedagogų, surdopedagogų ir logopedų. Mokymų dalyviai baigė 40 akademinių valandų nuotolinio mokymosi kursą, kurio metu patobulino edukacinę IKT taikymo kompetenciją: kūrybiškai individualizuoti ugdymo turinį, tikslingai naudoti IKT priemones ugdymo procese, tikslingai taikyti mokymo ir mokymosi metodus, planuoti IKT panaudojimo veiklą, organizuoti IKT išteklių valdymą ugdymo procese, vertinti ir reflektuoti IKT panaudojimą.

Birželio 7, 8, 9 ir 10 dienomis įvyko mokymų baigiamieji seminarai, kurių metu dalyviams buvo įteikti kurso baigimo pažymėjimai.

Nuotraukos iš balandžio 1 d. seminaro


Birželio 1-3 dienomis Vilniuje, viešbutyje „Europa City Vilnius”, įvyko švietimo konsultantų specialiajam ugdymui rengimo seminaras „IKT ir inovatyvių mokymosi metodų taikymas specialiajame ugdyme: ugdymo proceso diferencijavimas ir individualizavimas, pasiekimų vertinimas ir šeimos įtraukimas į ugdymo procesą“.


Birželio 4 d. projekto darbuotojai lankėsi projekto pilotinėje Druskininkų „Atgimimo“ pagrindinėje mokykloje. Susitikime dalyvavo mokyklos direktorė Danutė Časienė ir 12 šios mokyklos pedagogų, projekto komandos narių. Projekto darbuotojai su pilotinės mokyklos pedagogais kalbėjosi apie projekto įgyvendinimą ir apžvelgė artimiausius 1.3.1. veiklos planus ir darbus. Mokyklos pedagogai dalinosi inovatyvių mokymo metodų ir IKT naudojimo patirtimi bei išsakė, kokius lūkesčius jie sieja su dalyvavimu projekte. Atlikta pirmoji pilotinės mokyklos komandos narių apklausa pagal projekto veiksmingumo tyrimų programą.


Birželio 3 d. projekto darbuotojai lankėsi projekto pilotinėje Kauno „Varpelio“ pradinėje mokykloje. Susitikime dalyvavo mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui Loreta Stanaitienė ir 20 šios mokyklos pedagogų, projekto komandos narių. Projekto darbuotojai su pilotinės mokyklos pedagogais kalbėjosi apie projekto įgyvendinimą ir apžvelgė artimiausius 1.3.1. veiklos planus ir darbus. Mokyklos pedagogai dalinosi inovatyvių mokymo metodų ir IKT naudojimo patirtimi bei išsakė, kokius lūkesčius jie sieja su dalyvavimu projekte. Atlikta pirmoji pilotinės mokyklos komandos narių apklausa pagal projekto veiksmingumo tyrimų programą.


Gegužės 21 dieną Panevėžyje įvyko paskutinysis – devintasis - projekto informacinis seminaras. Jame dalyvavo daugiau kaip 50 dalyvių iš Panevėžio miesto bei rajono, Pasvalio, Kupiškio, Biržų, Rokiškio rajonų savivaldybių: švietimo specialistai, švietimo pagalbos įstaigų atstovai, bendrojo lavinimo mokyklų vadovai, pradinių klasių mokytojai, specialiojo ugdymo pedagogai.

Projekto vadovė dr. Ramutė Skripkienė seminaro dalyvius supažindino su pasaulinėmis švietimo informacinių technologijų panaudojimo ugdymo procese tendencijomis, pristatė projektą - jo tikslus, uždaviniais, numatomus rezultatus, taip pat 2004-2006 m. lokalizuotas mokymo priemones, skirtas pradiniam ir specialiajam ugdymui.

Nuotraukos iš seminaro.