DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2013 m. nebeatnaujinama ir 2018 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.
Inovacijos - Naujienos
LT EN

Ugdymo plėtotės centras

Projektas „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2009 m. liepos 24 d. – 2012 m. birželio 24 d.

Naujienos


Kovo 29–31 dienomis įvyko projekto informaciniai seminarai Šiaulių, Telšių ir Klaipėdos apskrityse. Juose dalyvavo savivaldybių, apskričių viršininkų administracijų švietimo specialistai, bendrojo lavinimo mokyklų vadovai, pradinių klasių mokytojai ir specialiojo ugdymo pedagogai.

Seminaruose buvo pristatytas projektas: jo tikslai, uždaviniai, veiklos bei numatomi rezultatai. Pedagogai buvo kviečiami pasinaudoti projekto teikiamomis kvalifikacijos tobulinimo galimybėmis.


Mokinių pavasario atostogų metu Panevėžyje ir Kėdainiuose, dviejose projekte nuo 2006 metų dalyvaujančiose mokyklose, vyko IKT taikymui ir atnaujintų Bendrųjų programų įgyvendinimui skirtos konferencijos, kuriose dalyvavo daug Ugdymo plėtotės centro įgyvendinamo projekto „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“ dalyvių iš visų Lietuvos regionų. Šiose konferencijose dalyvavusios projekto darbuotojos susitiko su projekte dalyvaujančiais ir kitais mokytojais, skaitė pranešimus, dalyvavo diskusijose, įsitikino projekto idėjų tęstinumu bendrojo lavinimo mokyklų pradinėse klasėse, o tai reiškia, kad pirmajame projekto etape sukurtos prielaidos paskatino tikrą IKT ir inovatyvių metodų taikymo proveržį pradiniame ugdyme, gražia banga nuvilnijo per visą Lietuvą, paskatindamos pradinių klasių mokytojus dažniau taikyti IKT ir inovatyvius mokymo metodus savo pamokose.


Kovo-gegužės mėnesiais devyniose Lietuvos apskrityse vyks Ugdymo plėtotės centro vykdomo projekto „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“ informaciniai seminarai, skirti apskričių ir savivaldybių švietimo specialistams, bendrojo lavinimo mokyklų vadovams, švietimo pagalbos specialistams, mokytojams.


Vasario 26 dieną Vilniuje, viešbutyje „Panorama“, įvyko Ugdymo plėtotės centro įgyvendinamo projekto „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“ įžanginė konferencija.


Ar internetas, kurį kaip veiksmingą mokymo(si) priemonę įvaldo pedagogai ir mokiniai, iš tikrųjų teikia tik naudą? Ką daryti ir ko nedaryti, kad išvengtume virtualioje erdvėje slypinčių pavojų?

Projekto „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio diegimas ir išbandymas" tikslai ir veikla tiesiogiai susiję su informacinių ir komunikacinių technologijų, įskaitant internetą, taikymu, todėl projekto dalyviams yra būtinas gebėjimas mokėti ir mokyti saugiai naudotis internetu.