DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2013 m. nebeatnaujinama ir 2018 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.
Inovacijos - Naujienos
LT EN

Ugdymo plėtotės centras

Projektas „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2009 m. liepos 24 d. – 2012 m. birželio 24 d.

Naujienos


Spalio 18 – 22 dienomis Sliemoje (Malta) vyko kvalifikacijos tobulinimo kursai „Kūrybiškumas ir mokymasis“ („Creativity and learning“), organizuoti Besimokančių mokytojų tinklo (Learning Teacher Network), kuriuose dalyvavo projekto veiklos 1.1.2. Inovatyvių mokymo ir metodinių priemonių rengimas vadovė  Agnė Saylik. 


 2011 m. spalio 6 d. Lietuvos švietimo specialistams ir ekspertams vyko projekto 1.1.2. veiklos Inovatyvių mokymo ir metodinių priemonių rengimas informacinis seminaras „Lokalizuojamų kompiuterinių mokymo(si) priemonių, skirtų pradinių klasių mokiniams, pristatymas“. Seminare dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijos ir ministerijai pavaldžių įstaigų UPC, ITC, SPPC darbuotojai, aukštųjų mokyklų mokslininkai, savivaldybių administracijų švietimo padalinių darbuotojai, pradinių klasių mokytojai ir specialieji pedagogai iš įvairių Lietuvos mokyklų.


Informuojame, kad š. m. spalio 6 d. Vilniuje, viešbutyje „Šarūnas“, Raitininkų g. 4 vyks projekto „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“ veiklos 1.1.2. Inovatyvių mokymo ir metodinių priemonių rengimas organizuojamas informacinis seminaras „Lokalizuojamų kompiuterinių mokymo priemonių, skirtų pradiniam ugdymui, pristatymas“, kuriame numatoma pristatyti projekto lėšomis lokalizuotas kompiuterines mokymo priemones, skirtas pradiniam ugdymui.


2011 metų birželio–rugpjūčio mėnesiais kvalifikacijos tobulinimo seminarų ciklą projekte baigė dar 3 grupės specialiųjų pedagogų (iš viso apie 120 asmenų). Seminarai vyko Panevėžyje, Utenoje ir Marijampolėje. Seminarų klausytojams buvo įteikti pažymėjimai.


2011 m. balandžio – birželio mėn. kvalifikacijos tobulinimo seminarų ciklą projekte baigė dar 16 grupių pradinių klasių mokytojų, iš viso – 484 mokytojai. Seminarai vyko Rokiškyje, Alytuje, Lazdijuose, Biržuose, Vilniuje, Druskininkuose, Šilutėje ir Kaune, jų dalyviams įteikti pažymėjimai.

Nuo projekto įgyvendinimo pradžios pagal akredituotą kvalifikacijos tobulinimo programą „Pradinio ugdymo modernizavimas taikant informacines komunikacines technologijas ir inovatyvius mokymo(si) metodus‘‘ apmokyta daugiau kaip 630 pradinių klasių mokytojų.