DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2013 m. nebeatnaujinama ir 2018 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.
Inovacijos - Naujienos
LT EN

Ugdymo plėtotės centras

Projektas „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2009 m. liepos 24 d. – 2012 m. birželio 24 d.

Naujienos


2011 m. birželio mėnesį Druskininkuose, Utenoje, Kaune, Vilniuje, Tauragėje, ir Klaipėdoje vyko papildomi seminarai projekto pilotinių mokyklų komandoms. Seminarai „Projekto pilotinės mokyklos pedagogų komandos veiklos rezultatų apibendrinimas, įsivertinimas ir planavimas“ buvo skirti veiklos įgyvendinimo veiksmingumo klausimams, pirmojo tyrimo rezultatų analizei ir aptarimui, mokyklos komandos veiklos planavimui, mokyklų komandų sėkmės istorijų pristatymo platesnei švietimo bendruomenei idėjų aptarimui.


2011 m. gegužės 23-25 d. Lietuvos švietimo specialistams ir ekspertams įvyko antrasis projekto veiklos 1.3.1. Inovatyvių mokymo metodų ir IKT diegimo pradinėse klasėse organizavimo metodikos sukūrimas ir išbandymas seminaras „Informacinių komunikacinių technologijų ir kitų inovatyvių metodų diegimo teorija ir praktika užsienio šalyse“. Seminare dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijos ir ministerijai pavaldžių įstaigų UPC, ITC, SPPC darbuotojai, PPT specialistai, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Marijampolės aukštųjų mokyklų dėstytojai ir mokslininkai, savivaldybių administracijų švietimo padalinių darbuotojai, mokyklų direktoriai ir pavaduotojai, pradinių klasių mokytojai ir specialieji pedagogai iš įvairių Lietuvos mokyklų. Seminarą vedė ekspertų paslaugas teikiančios Didžiosios Britanijos įmonės Abdab Limited ekspertės Anita Jones, Jolie Bond ir Michelle Smith.


Šių metų kovo–balandžio mėnesiais mokymus pagal programą „Specialiojo ugdymo modernizavimas pradinėse klasėse taikant informacines komunikacines technologijas ir inovatyvius mokymo(si) metodus“ baigė trys grupės specialiųjų pedagogų (po 30 asmenų) iš Klaipėdos, Šiaulių ir Kaišiadorių regionų. Programa buvo skirta specialiesiems pedagogams, dirbantiems su pradinių klasių mokiniais. Programos tikslas – tobulinti specialiųjų pedagogų profesines ir bendrąsias kompetencijas, padedančias užtikrinti kokybišką specialiųjų poreikių mokinių ugdymą pradinėse klasėse. Programos trukmė – 80 akademinių valandų. 48 val. specialieji pedagogai mokėsi seminaruose, likusias valandas išnaudojo namų darbams.


2011 m. balandžio 26-27 dienomis projekto 1.3.1. veiklos Inovatyvių mokymo metodų ir IKT diegimo pradinėse klasėse organizavimo metodikos sukūrimas ir išbandymas pilotinėse mokyklose vadovė Rima Bačkienė Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos siuntimu dalyvavo tarptautinėje konferencijoje Informacinės technologijos ir švietimo kokybė: UNESCO asocijuotų mokyklų tinklas pakeliui į ateities mokyklą, vykusioje Kazanėje, Tatarstano Respublikoje (Rusijos Federacija). Konferenciją organizavo UNESCO informacinių technologijų ir mokslo institutas, UNESCO biuras Maskvoje, Vadybos universitetas „TISBI“, Maskvos srities psichologijos ir mokslo universitetas, UNESCO rinkos ekonomikos specialistų rengimo ir profesinio ugdymo katedra, Rusijos federacijos nacionalinis UNESCO asocijuotų mokyklų koordinavimo centras bei Cisto sistemos. Konferencijos tikslas – spręsti aktualias problemas, susijusias su kokybišku švietimu integruojant IKT, kaip švietimą stiprinančią inovaciją.


2011 m. balandžio 19-21 d. Lietuvos švietimo specialistams ir ekspertams vyko projekto 1.1.2. veiklos Inovatyvių mokymo ir metodinių priemonių rengimas seminaras, kurio tema „Pradiniam ir specialiajam ugdymui taikomų kompiuterinių mokymo priemonių įvairovė. Mokomieji žaidimai ir kita programinė įranga“. Seminare dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijos ir ministerijai pavaldžių įstaigų UPC, ITC, SPPC darbuotojai, aukštųjų mokyklų mokslininkai, savivaldybių administracijų švietimo padalinių darbuotojai, mokyklų direktoriai ir pavaduotojai, pradinių klasių mokytojai ir specialieji pedagogai iš įvairių Lietuvos mokyklų.