DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2013 m. nebeatnaujinama ir 2018 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.
Inovacijos - Kompiuterinių mokymo priemonių lokalizavimas
LT EN

Ugdymo plėtotės centras

Projektas „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2009 m. liepos 24 d. – 2012 m. birželio 24 d.

Kompiuterinių mokymo priemonių lokalizavimas


Kompiuterinių mokymo priemonių lokalizavimas

„Mažasis Mocartas“ – kompiuterinė muzikinio ugdymo priemonė pradinukams

„Mažasis Mocartas“ – tai muzikinis kompiuterinis žaidimas. Žaidėjas kuria melodijas – jam talkina linksmas žaidimo personažas – maestro Mocartas. Šis muzikinis žaidimas išsiskiria tuo, kad mokinys nukreipiamas kurti suderintas melodijas, visada malonaus skambesio, o tai reiškia, jog mokinys visada patiria sėkmę.

Žaidėjo dėmesį turėtų patraukti nuotaikinga trimatė aplinka, daug galimybių pasirinkti ir derinti muzikos instrumentus, įvairus natų grafinis vaizdavimas. Mokymo priemonė tinka ir labai mažiems vaikams, jie galės naudotis skirtingomis spalvomis pavaizduotomis natomis ir skirti jas pagal spalvas.

Kompiuterinę mokymo priemonę sudaro dvi dalys: melodijos kūrimas ir grojimas. Kiekvienoje dalyje žaidėjas užsiima skirtinga veikla.

Melodijos kūrimo dalyje maestro Mocartas pagal tam tikrą taisyklę vaikštinėja po namo kambarius, kurių kiekvienas vaizduoja skirtinga natą (nuo do iki do).Užėjęs į kambarį, maestro pasirenka ir įtraukia jame esančią natą į kuriamą melodiją. Kambariai sujungti durimis, kurios yra užvertos arba atvertos priklausomai nuo to, ar leidžiama pasirinkti atitinkamą natą, ar ne (šitaip derinami skambesiai ir užtikrinama, jog sukurta melodija bus harmoninga).

Melodijos grojimo dalis automatiškai įjungiama, kai žaidėjas pabaigia kurti arba pasirenka iš savo arba maestro Mocarto („maestro sukurtos“ melodijos yra muzikinio žaidimo dalis, todėl jų pasiklausyti galima kada tik panorėjus) sukurtų melodijų sąrašo. Šioje dalyje galima pasirinkti (panorėjus galima jį pakeisti kitu instrumentu) pagrindinį instrumentą, kuriuo grojama melodija, taip pat pridėti akompanimentą, pavyzdžiui, būgną, marakus. Taip pat galima kaitalioti ritmus (jų yra net 35). Savo sukurtą melodiją mokinys gali išklausyti ne tik atliekamą įvairiais instrumentais, jis taip pat gali pasirinkti ir atlikėją (yra nemažai įvairių muziką atliekančių personažų, kuriuos galima rinktis).

Kompiuterinę mokymo priemonę – muzikinį žaidimą –„Mažasis Mocartas“ sukūrė Portugalijos edukacinė bendrovė „Cnotifor“ (http://www.cnotinfor.com/). Ši mokymo priemonė sėkmingai naudojama šios šalies pradinėse mokyklose.

Kompiuterinė mokymo priemonė pradinukams „Mano darbeliai“

Kompiuterinė mokymo priemonė pradinukams „Mano darbeliai“ susideda iš keturių vaizdingai sukomponuotų, nesudėtingai naudojamų taikomųjų programų, sujungtų viena sąsaja.

Ši priemonė – tai tarytum vaikiškas raštinės paketas, jis skiriamas pradinių klasių vaikų kūrybiškumui ugdyti ir mokyti naudotis informacinėmis technologijomis. Darbuojantis su šia mokymo priemone lavinami svarbiausi kompiuteriniai įgūdžiai: pasitelkus informacines technologijas mokytis bendrauti raštu ir žodžiu, įvaldyti būtiniausius matematinės kalbos pagrindus.

Naudojantis keturiomis skirtingomis programomis (Rašyk, Piešk, Skaičiuok ir Palygink) galima lengvai parengti rūpimą dokumentą: tekstą, paveikslėlį, diagramą, skaičiavimų suvestinę ir pan. Darbas patrauklioje interaktyvioje aplinkoje padeda stiprinti mokinių motyvaciją ir pažintinius įgūdžius.

„Mano darbeliai“ suteikia galimybę mokytis įvairių dalykų: savarankiškai rinkti, kurti, rinkti ir rūšiuoti informaciją, aprašyti ir pristatyti gautus rezultatus, tinkamai juos apipavidalinti ir pateikti.

Kompiuterinę mokymo priemonę „Mano darbeliai“ sukūrė viena Portugalijos bendrovių „Cnotinfor“, daugelį metų kurianti mokymo priemones mokykloms (ši priemonė portugališkai vadinama „Ja Esta“, o tai reiškia pirmąjį kompiuterinį įrankį būtiniausiems darbams atlikti). Kuriant „Ja Esta“ talkino įvairių Portugalijos mokyklų mokytojai ir mokiniai. Reikėtų paminėti tai, kad jiems pavyko pagerinti ne vieną dalyką, būtent:

 • mokymui ir mokymuisi panaudoti esamas kompiuterių galimybes, internetą, atmintukus ir ekraną;
 • nesudėtingai naudojamą bendrąją sąsają;
 • integruotą, tačiau atskirai pateiktą žinyną;
 • programinės įrangos konfigūravimo įrankį, kuriuo dabar paprasčiau keisti parinktis.

Kompiuterinė mokymo priemonė „Mano darbeliai“ skirta vaikams nuo 4 iki 10 metų amžiaus, taip pat specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams. „Mano darbeliais“ gali naudotis ir suaugusieji, turintys proto negalę arba kalbos, atminties sutrikimo problemų.

„Užburtasis miškas“ – kompiuterinė konstravimo priemonė pradinukams

 

„Užburtasis miškas“ – yra tarsi kompiuterinė žaidimų aikštelė su įvairiais peizažais, scenarijais, veikėjais, objektais ir garsais, kurie vilioja kurti ir konstruoti žaidimus, animacinius filmukus ir istorijas, vadovaujantis paprastomis konstravimo taisyklėmis.

Ši kompiuterinė priemonė turi sukurtų arba pradėtų kurti animacijų, istorijų, žaidimų rinkinių, kuriuose siūloma eksperimentuoti pasiūlytomis temomis, žaisti, tyrinėti veikėjų ir objektų savybes, jų užrašymą taisyklėmis. Kompiuterine mokymo priemone galima naudotis įvairiais būdais ir lygmenimis, pavyzdžiui:

 • žaisti pasiūlytus žaidimus, stebėti priemonėje esamas animacijas, interaktyvias istorijas (pvz., iš abėcėlės raidžių sudaryti žodžius, suskaičiuoti grybus, gelbėti kosmosą, išeiti iš labirinto įvykdžius tam tikras užduotis, valdyti žaidimų objektus klaviatūros klavišais ir pele, stebėti atsitiktinai generuojamų skaičių dažnumą ir kt.);
 • nagrinėti pasiūlytų animacijų, istorijų, žaidimų veikėjų bei objektų savybes ir taisyklių rinkiniais apibrėžtą jų elgseną (pvz., kas atsitinka, kai mergaitė suvalgo grybą, kokios yra šuniuko judėjimo taisyklės);
 • modifikuoti pasiūlytų animacijų, istorijų, žaidimų veikėjų bei objektų savybes ir taisyklių rinkiniais apibrėžtą jų elgseną ir tokiu būdu kurti naujus žaidimus esamų pavyzdžių pagrindu;
 • kurti visiškai naujus žaidimus, istorijas, animacijas.

Ši priemonė padeda vaikui ugdyti kūrybiškumo kompetenciją, vaizduotę, įsitraukti į aktyvią veiklą ir mokymąsi. „Užburtasis miškas“ skirtas ugdyti gebėjimus logiškai mąstyti ir formalizuoti, lavinant vaizdinį, erdvinį ir tikimybinį mąstymą. Be to, ši kompiuterinė mokymo priemonė skirta ugdyti gebėjimus, reikalingus atrasti ir kelti idėjas, numatyti ir įgyvendinti sumanymus.

Kompiuterinė priemonė „Užburtasis miškas“ skirta 6–10 metų vaikams ir gali būti taikoma meninio ugdymo, matematikos, gimtosios kalbos, IKT srityse, tinka specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams.

Kompiuterinę konstravimo priemonę „Užburtasis miškas“ sukūrė Portugalijos edukacinė bendrovė „Cnotifor“ (http://www.cnotinfor.com/). Ši mokymo priemonė sėkmingai naudojama šios šalies pradinėse mokyklose.

Kompiuterinė mokymo(si) priemonė pradinukams „Vaikų žaidimai“

 

Kompiuterinė mokymo(si) priemonė „Vaikų žaidimai“ skirta atminties lavinimui, pelės valdymo įgūdžių formavimui, skaičių, gimtosios kalbos abėcėlės mokymui, muzikos instrumentų, įvairių garsų pažinimui.

Ši kompiuterinė priemonė turi įvairaus sudėtingumo lygių veiklų:

 • vaizdų atminties lavinimas (klasikiniai atminties lavinimo žaidimai – vienodų vaizdų kortelių porų radimas);
 • mažųjų raidžių atminties lavinimas (vienodų mažųjų raidžių kortelių porų radimas);
 • didžiųjų raidžių atminties lavinimas (vienodų didžiųjų raidžių kortelių porų radimas);
 • skaičių atminties lavinimas (vienodų skaičių kortelių porų radimas);
 • garsų atminties lavinimas (vienodų garsų kortelių porų radimas);
 • palės valdymo įgūdžių lavinimas (žuvų gaudymas);
 • raidžių ir skaitmenų vaizdinio ir garsinio pateikimo susiejimo žaidimai;
 • paprastas klaviatūros treniruoklis (krentančių raidžių ir skaitmenų radimas kompiuterio klaviatūroje);
 • dėlionės;
 • žodžių kortelės;
 • teniso, labirinto ir biliardo žaidimai.

Priemonė padeda lavinti klausymosi, problemų sprendimo, rezultatų numatymo gebėjimus, atmintį, vaizdinį, erdvinį ir tikimybinį mąstymą, gebėjimus suvokti įvairių rūšių informaciją, taip pat įgyti elementaraus raštingumo pagrindus. Ugdomos kompetencijos: mokymosi mokytis, pažinimo, asmeninė ir kt.

Kompiuterinė priemonė „Vaikų žaidimai“ skirta 6–10 metų vaikams. Gali būti taikoma matematikos, gimtosios kalbos, pasaulio pažinimo, IKT, muzikos ugdymo srityse. Tinka specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams.
 

Grįžti atgal