DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2013 m. nebeatnaujinama ir 2018 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.
Inovacijos - Lyginamasis tyrimas "Inovatyvių mokymo(si) metodų ir IKT taikymo pradiniame ir specialiajame ugdyme praktika Lietuvoje"
LT EN

Ugdymo plėtotės centras

Projektas „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2009 m. liepos 24 d. – 2012 m. birželio 24 d.

Lyginamasis tyrimas "Inovatyvių mokymo(si) metodų ir IKT taikymo pradiniame ir specialiajame ugdyme praktika Lietuvoje"


Tyrimo ataskaita
Tyrimo ataskaitos priedai
Grįžti atgal