DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2013 m. nebeatnaujinama ir 2018 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.
Inovacijos - Naujienos
LT EN

Ugdymo plėtotės centras

Projektas „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2009 m. liepos 24 d. – 2012 m. birželio 24 d.

Naujienos
Baigėsi reikšmingas švietimo konsultantų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo etapas

2011-12-02

2011 m. lapkričio 25 d. įvyko projekto veiklos 1.1.1. Konsultantų rengimas ir kvalifikacijos tobulinimas konferencija „Švietimo konsultantų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo rezultatų apibendrinimas“, kurioje dalyvavo du šimtai dalyvių iš projekte dalyvaujančių švietimo įstaigų, Savivaldybių administracijų švietimo padalinių, bendrojo ugdymo mokyklų, Švietimo ir mokslo ministerijos, Ugdymo plėtotės centro, Švietimo informacinių technologijų centro, Pedagoginių ir psichologinių tarnybų, Lietuvos edukologijos universiteto, Šiaulių universiteto, Rinkos tyrimų centro, taip pat švietimo žiniasklaidos atstovai. 

Projekto vadovė Ramutė Skripkienė konferencijos dalyvius supažindino su projekto veiklos 1.1.1. Konsultantų rengimas ir kvalifikacijos tobulinimas įgyvendinimo tikslais, uždaviniais, apibendrino atliktus darbus, trumpai pristatė švietimo konsultantų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo programas, švietimo konsultantų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo etapus, pasiektus veiklos rezultatus bei 2012 m. planuojamus tęstinio švietimo konsultantų kvalifikacijos tobulinimo renginius. Konferencijoje buvo paskelbta, jog baigėsi antras, itin reikšmingas Lietuvos pradiniam ugdymui, švietimo konsultantų rengimo etapas, susidedantis iš 140 val. trukmės mokymų ir praktikos. Per dvejus metus IKT ir inovatyvių mokymosi metodų taikymo pradiniame ugdyme švietimo konsultanto kvalifikaciją įgijo 60 mokytojų, o IKT ir inovatyvių mokymosi metodų taikymo specialiajame ugdyme švietimo konsultanto kvalifikaciją įgijo 29 specialieji pedagogai. Visiems jiems konferencijoje buvo įteikti IKT ir inovatyvių mokymosi metodų taikymo pradiniame/specialiajame ugdyme švietimo konsultantų pažymėjimai.

Konferencijoje mintimis apie naują švietimo konsultantų–lyderių švietime vaidmenį dalijosi Mokyklų tobulinimo centro direktorė Eglė Pranckūnienė ir programų direktorė Marina Vildžiūnienė, Inkliuzinės mokyklos kūrimo Lietuvoje raidą apžvelgė Šiaulių universiteto Mokslo ir meno prorektorė prof. Stefanija Ališauskienė, apie galimybes skatinti pradinių klasių mokytojų ir mokinių kūrybiškumą taikant inovatyvius mokymosi metodus kalbėjo Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vedėja Gražina Šeibokienė.

Didelio susidomėjimo sulaukė projekto įgyvendinimo eigoje parengtų švietimo konsultantų pranešimai. Šiai konferencijai pranešimus parengė 50 švietimo konsultantų, jie individualiai arba drauge su kolegomis skaitė 14 pranešimų ir pristatė 17 stendinių pranešimų, kuriuose patraukliai pademonstravo savo darbe taikomus inovatyvius mokymo metodus bei informacines komunikacines technologijas. Švietimo konsultantų parengti pranešimai buvo iliustruoti konkrečiais pavyzdžiais, kūrybiniais mokytojų ir mokinių darbais, nuotraukomis ir filmuota medžiaga.