DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2013 m. nebeatnaujinama ir 2018 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.
Inovacijos - Švietimo konsultantų rengimas ir kvalifikacijos tobulinimas
LT EN

Ugdymo plėtotės centras

Projektas „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2009 m. liepos 24 d. – 2012 m. birželio 24 d.

Švietimo konsultantų rengimas ir kvalifikacijos tobulinimas


Tikslas – rengti švietimo konsultantus ir tobulinti jų kvalifikaciją.

Uždaviniai:

  • Rengti švietimo konsultantus pradiniam ir specialiajam ugdymui, organizuoti konsultantų praktiką, įvertinti švietimo konsultantų pradiniam ir specialiajam ugdymui rengimo rezultatus.
  • Tobulinti švietimo konsultantų pradiniam ir specialiajam ugdymui kvalifikaciją.

Rezultatai:

  • organizuota 30 švietimo konsultantų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo seminarų, 120 švietimo konsultantų praktikos seminarų;
  • parengta 90 naujų IKT ir inovatyvių mokymo(si) metodų taikymo pradiniame ir specialiajame ugdyme švietimo konsultantų.

Pasiekti rezultatai

Švietimo konsultantų pradiniam ugdymui kvalifikacijos tobulinimas

Švietimo konsultantų specialiajam ugdymui kvalifikacijos tobulinimas

Švietimo konsultantų pradiniam ugdymui rengimas

Švietimo konsultantų specialiajam ugdymui rengimas

Švietimo konsultantų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo rezultatų apibendrinimas

IKT IR INOVATYVIŲ MOKYMO(SI) METODŲ TAIKYMO PRADINIAME UGDYME ŠVIETIMO KONSULTANTAI

IKT IR INOVATYVIŲ MOKYMO(SI) METODŲ TAIKYMO SPECIALIAJAME UGDYME ŠVIETIMO KONSULTANTAI

Būsimų švietimo konsultantų praktika

Pradinių klasių mokytojų, pretendentų į švietimo konsultantus, kovo mėnesio praktikos seminarai

Specialiojo ugdymo pedagogų, pretendentų į švietimo konsultantus, kovo mėnesio praktikos seminarai

Grįžti atgal