DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2013 m. nebeatnaujinama ir 2018 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.
Inovacijos - Tyrimai
LT EN

Ugdymo plėtotės centras

Projektas „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2009 m. liepos 24 d. – 2012 m. birželio 24 d.

Tyrimai


Tikslas - įvertinti projekto sukurtas prielaidas IKT bei inovatyvių mokymo (si) metodų diegimo proveržiui pradiniame ir specialiajame ugdyme bei, pateikiant grįžtamąją informaciją, padėti projekto veikloms įgyvendinti savo uždavinius.

Uždaviniai:

  • Surinkti ir išanalizuoti informaciją apie IKT ir inovatyvių mokymo(si) metodų taikymo pradiniame ugdyme pasiūlą, taikymo praktiką ir perspektyvas Lietuvoje ir užsienyje.
  • Įvertinti projekte dalyvaujančių bendrojo lavinimo mokyklų bendruomenių bei atskirų projekto veiklose dalyvaujančių pedagogų pasirengimą taikyti IKT ir inovatyvius mokymo(si) metodus.
  • Tenkinti būtinus projekto veiklų grįžtamosios informacijos poreikius ir pagelbėti atskiroms projekto veikloms tikslingai siekti gerinti pradinio ugdymo kokybę ir efektyvumą.
  • Nustatyti ir įvertinti IKT ir inovatyvių mokymo(si) metodų taikymo praktikos skirtumus tarp projekto ir kitų bendrojo lavinimo mokyklų.

Iki projekto pabaigos planuojami pasiekti rezultatai:

  • atlikti 2 mokslinius IKT ir inovatyvių mokymo(si) metodų taikymo ir diegimo švietime būklės tyrimus ir parengti dvi ataskaitas;
  • atlikti 2 projekto veiksmingumo tyrimus ir parengti dvi ataskaitas;
  • išleisti 2 informacinius leidinius;
  • organizuoti 4 tyrimų rezultatų pristatymus švietimo specialistams ir ekspertams.

Pasiekti rezultatai:

 

Grįžti atgal