DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2013 m. nebeatnaujinama ir 2018 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.
Inovacijos - Pradinių klasių mokytojų kvalifikacijos tobulinimas
LT EN

Ugdymo plėtotės centras

Projektas „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2009 m. liepos 24 d. – 2012 m. birželio 24 d.

Pradinių klasių mokytojų kvalifikacijos tobulinimas


Tikslas – tobulinti pradinių klasių mokytojų kompetencijas taikyti inovatyvius mokymo metodus ir informacines komunikacines technologijas.

Uždaviniai:

 • Tobulinti pradinių klasių mokytojų kvalifikaciją.
 • Rengti pradinių klasių mokytojų ir švietimo konsultantų pradiniam ugdymui kvalifikacijos tobulinimo seminarų programas ir medžiagą, organizuoti seminarus.

Rezultatai:

 • sukurta ir akredituota pradinių klasių mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programa „Pradinio ugdymo modernizavimas taikant informacines komunikacines technologijas ir inovatyvius mokymo(si) metodus“
 • parengtos kvalifikacijos tobulinimo seminarų programos ir medžiaga:
         I seminaras „Bendrųjų ir esminių dalykinių kompetencijų ugdymas pradinėse klasėse“
         II seminaras „Inovatyvių mokymo(si) metodų ir IKT taikymo pradiniame ugdyme prielaidos, principai ir galimybės“
         III seminaras „Pradinių klasių mokinių ugdymo taikant IKT ir inovatyvius mokymo(si) metodus kokybė“
 • vadovaujantis švietimo konsultantų rengimo programa „Informacinių ir komunikacinių technologijų ir inovatyvių mokymo metodų taikymo pradiniame ugdyme švietimo konsultantų rengimo programa“ (patvirtinta įsakymu Nr. ISAK – 2534) parengtos švietimo konsultantų kvalifikacijos tobulinimo seminarų programos ir medžiaga:
         I seminaras „Šiuolaikinės pradinių klasių mokytojų kvalifikacijos tobulinimo kryptys. Bendrųjų ir esminių dalykinių kompetencijų ugdymas pradinėse klasėse“
         II seminaras „Pradinių klasių mokytojų kompetencijų taikyti IKT ir inovatyvius mokymo(si) metodus tobulinimas“
         III seminaras „Pradinio ugdymo kokybės užtikrinimas tobulinant pradinių klasių mokytojų kvalifikaciją“
         IV seminaras „Konsultantų veiklos tęstinumas tobulinant pradinių klasių mokytojų kompetencijas taikyti IKT ir inovatyvius mokymo(si) metodus“

Informacija apie mokymus

 

Grįžti atgal