DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2013 m. nebeatnaujinama ir 2018 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.
Inovacijos - Inovatyvių mokymo metodų ir IKT diegimo pradinėse klasėse organizavimo metodikos sukūrimas ir išbandymas pilotinėse mokyklose
LT EN

Ugdymo plėtotės centras

Projektas „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2009 m. liepos 24 d. – 2012 m. birželio 24 d.

Inovatyvių mokymo metodų ir IKT diegimo pradinėse klasėse organizavimo metodikos sukūrimas ir išbandymas pilotinėse mokyklose


Tikslas – sukurti prielaidas inovatyvių mokymo(si) metodų ir IKT diegimui pradinėse klasėse.

Uždaviniai:

  • Organizuoti inovatyvių mokymo(si) metodų ir IKT diegimo pradiniame ugdyme organizavimo metodikos rengimą, ekspertinį vertinimą, išbandymą pilotinėse mokyklose ir leidybą.
  • Organizuoti pilotinių mokyklų komandų veiklą, mokymus ir bendradarbiavimą virtualioje aplinkoje.
  • Atlikti pažangios pedagoginės praktikos pritaikymo Lietuvos mokyklose galimybių analizę.
  • Tobulinti švietimo specialistų ir ekspertų kvalifikaciją.


Pasiekti rezultatai:

Grįžti atgal