DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2013 m. nebeatnaujinama ir 2018 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.
Inovacijos - Pedagogų bendradarbiavimas ir mokymasis virtualioje aplinkoje
LT EN

Ugdymo plėtotės centras

Projektas „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2009 m. liepos 24 d. – 2012 m. birželio 24 d.

Pedagogų bendradarbiavimas ir mokymasis virtualioje aplinkoje


Tikslas – sudaryti sąlygas pradinių klasių mokytojams ir specialiesiems pedagogams sužinoti aktualias naujienas, keistis informacija, mokytis, bendrauti ir bendradarbiauti virtualioje aplinkoje.

Uždaviniai:

  • Sukurti ir administruoti projekto interneto svetainę.
  • Suburti projekto virtualią pedagogų bendruomenę ir organizuoti jos veiklą.
  • Sukurti ir administruoti projekto virtualią mokymosi aplinką.
  • Rengti ir publikuoti internete informacinę medžiagą apie projekto įgyvendinimą ir rezultatus, skelbti naujienas.

Rezultatai:

  • sukurtas virtualios pedagogų bendruomenės tinklalapis, skirtas visų pradinio ir specialiojo ugdymo klausimais besidominčių pedagogų bendravimui ir bendradarbiavimui;
  • sukurta projekto interneto svetainė;
  • sukurta virtuali mokymosi aplinka, skirta projekto mokyklų bendradarbiavimui, ir projekto pedagogų mokymuisi nuotoliniu būdu ir kompiuterinių mokymo(si) priemonių išbandymui mokyklose.
Grįžti atgal