DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2013 m. nebeatnaujinama ir 2018 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.
Inovacijos - Pedagogų edukacinės IKT taikymo kompetencijos tobulinimas
LT EN

Ugdymo plėtotės centras

Projektas „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2009 m. liepos 24 d. – 2012 m. birželio 24 d.

Pedagogų edukacinės IKT taikymo kompetencijos tobulinimas


Tikslas – tobulinti pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų edukacinę IKT taikymo kompetenciją.

Uždaviniai:

  • Organizuoti mokymus pradinių klasių mokytojams ir specialiojo ugdymo pedagogams pagal nuotolinio mokymosi kursą „Pedagogų kompiuterinio raštingumo reikalavimai: Edukacinė dalis“.
  • parengti 2 d. trukmės pradinių klasių mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programą „Interaktyvios lentos panaudojimo pradiniam ugdymui galimybės“ ir organizuoti seminarus. 

Rezultatai:

  • atlikta edukacinės IKT taikymo kompetencijos tobulinimo poreikio analizė, parengtos ataskaitos;
  • organizuoti 40 val. trukmės mokymai 61-ai grupei pedagogų;
  • parengta kvalifikacijos tobulinimo programa ir organizuoti 2 dienų trukmės kvalifikacijos tobulinimo seminarai 8 pradinių klasių mokytojų grupėms;
  • edukacinę IKT taikymo kompetenciją veikloje patobulino 2051 pradinių klasių mokytojas ir specialusis pedagogas. 

 

Informacija apie mokymus

 

Grįžti atgal