DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2013 m. nebeatnaujinama ir 2018 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.
Inovacijos - Inovatyvių mokymo metodų ir IKT diegimas mokykloje
LT EN

Ugdymo plėtotės centras

Projektas „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2009 m. liepos 24 d. – 2012 m. birželio 24 d.

Inovatyvių mokymo metodų ir IKT diegimas mokykloje


Tikslas – skleisti inovatyvių mokymo(si) metodų ir IKT diegimo mokykloje idėjas ir naujoves.

Uždaviniai:

  • Švietimo pagalbos specialistams pristatyti projekte sukurtą ir išbandytą Inovatyvių mokymo metodų ir IKT diegimo pradiniame ugdyme organizavimometodiką.
  • Tobulinti švietimo pagalbos specialistų kvalifikaciją.

Rezultatai:

  • organizuota 10 kvalifikacijos tobulinimo seminarų švietimo pagalbos specialistams;
  • patobulinta 300 švietimo pagalbos specialistų kvalifikacija.
Grįžti atgal