DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2013 m. nebeatnaujinama ir 2018 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.
Inovacijos - Archyvas
LT EN

Ugdymo plėtotės centras

Projektas „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2009 m. liepos 24 d. – 2012 m. birželio 24 d.

Archyvas
Mokytojų kompetencijos žinių visuomenėje

2011-12-08

Š.m. gruodžio 1-2 d. projekto 1.3.1. veiklos Inovatyvių mokymo metodų ir IKT diegimo pradinėse klasėse organizavimo metodikos sukūrimas ir išbandymas pilotinėse mokyklose vadovė Rima Bačkienė, Azerbaidžano Respublikos Švietimo ministerijos, taip pat Susisiekimo ir Informacinių technologijų ministerijų bei UNESCO Informacinių technologijų ir švietimo instituto kvietimu, dalyvavo Baku mieste vykusioje konferencijoje „Mokytojų kompetencijos žinių visuomenėje: politika, pedagogika, socialiniai įgūdžiai“, kur skaitė du pranešimus: „Lietuvos informacinių komunikacinių technologijų diegimo į bendrąjį lavinimą ir profesinį ugdymą 2008-2012 strategija“ ir „IKT – daugiau galimybių mokiniams ir mokytojams“.

Pirmajame pranešime R.Bačkienė pristatė IKT diegimo į bendrąjį lavinimą ir profesinį ugdymą 2008-2012 strategiją ir pagrindinius jos įgyvendinimo rezultatus, antrajame pranešime pristatė Ugdymo plėtotės centro įgyvendinamą projektą „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“, kuris yra IKT diegimo į bendrąjį lavinimą ir profesinį ugdymą 2008-2012 strategijos įgyvendinimo pradinio ugdymo koncentre dalis.

Konferencijoje R. Bačkienė su kitų šalių atstovais pasidalino inovatyvių mokymo metodų ir IKT diegimo patirtimi Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose bei projekte dalyvaujančių pilotinių mokyklų pradinėse klasėse, išklausė lektorių iš Turkijos, Ukrainos, Rusijos, Nyderlandų, Malaizijos, Italijos, Prancūzijos ir Azerbaidžano pranešimų ir susipažino su kitų šalių IKT diegimo patirtimi ir naujausiomis IKT taikymo ugdymui tendencijomis.

Drauge su kitų šalių švietimo lyderiais R. Bačkienė lankėsi Azerbaidžano Pedagoginiame institute ir Informacinių technologijų institute, bendravo su dėstytojais ir studentais, aptarė pedagogų regimo modernizavimo ir tarptautinės patirties panaudojimo šiuolaikiškų mokytojų rengimui klausimus. Švietimo politikai iš Azerbaidžano Respublikos švietimo ministerijos, Susisiekimo ir informacinių technologijų ministerijos bei UNESCO Informacinių technologijų ir švietimo instituto pristatė Azerbaidžano švietimo prioritetus ir pagrindinius sunkumus, su kuriais susiduriama mokyklose siekiant ugdymo procese efektyviai panaudoti informacines ir komunikacines technologijas.