DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2013 m. nebeatnaujinama ir 2018 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.
Inovacijos - Archyvas
LT EN

Ugdymo plėtotės centras

Projektas „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2009 m. liepos 24 d. – 2012 m. birželio 24 d.

Archyvas
Įvyko pirmieji seminarai švietimo pagalbos specialistams

2012-03-20

2012 m. daugiau kaip 210 Lietuvos švietimo pagalbos specialistų dalyvavo projekto 1.3.3. veiklos Inovatyvių mokymo metodų ir IKT diegimas mokykloje seminaruose „Pokyčių galimybės diegiant inovatyvius mokymosi metodus ir IKT pradinėje mokykloje“, kurie vyko Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Marijampolėje ir Šiauliuose.

Seminarų dalyviai susipažino su išsamiai pateikta teorine medžiaga apie inovatyvių mokymo(si) metodų ir IKT diegimą pradinėse klasėse, analizavo IKT ir inovatyvių mokymo metodų taikymo veiksmingumo vertinimo ypatumus, nagrinėjo įvairių kompiuterinių mokymo priemonių naudojimo savo mokyklose galimybes, analizavo kitų mokyklų gerąją patirtį.

Seminaruose teorinę medžiagą papildė praktinės užduotys, kurias atlikdami dalyviai gautą teorinę informaciją aptarė savo mokyklų kontekste, mokėsi ieškoti ir pastebėti savo kasdienėje aplinkoje slypinčias inovacijų galimybes. Viena tokių užduočių vadinasi „Nuo rytdienos dingsta Jūsų mokykla. Ką darome?“ Seminaro dalyvių nuomone, ši užduotis ypač intriguoja ir provokuoja atviresnį mokyklos vadovų, specialistų požiūrį į naujoves, skatina pažvelgti į esamą situaciją iš įvairių pozicijų ir paieškoti nestandartinių, drąsių sprendimų mokykloje.

Seminarų metu dalyviams buvo pristatytas naujas projekto leidinys „Inovatyvių mokymo metodų ir IKT diegimo pradiniame ugdyme organizavimo metodika“.