DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2013 m. nebeatnaujinama ir 2018 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.
Inovacijos - Archyvas
LT EN

Ugdymo plėtotės centras

Projektas „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2009 m. liepos 24 d. – 2012 m. birželio 24 d.

Archyvas
Įvyko informacinis kuriamos kompiuterinės mokymo(-si) priemonės pristatymo seminaras

2012-04-26

2012 m. balandžio 23 d. Lietuvos švietimo specialistams ir ekspertams įvyko projekto 1.1.2. veiklos Inovatyvių mokymo ir metodinių priemonių rengimas informacinis seminaras „Kuriamos kompiuterinės mokymo(si) priemonės „Liema ir padamukų planetos“, skirtos pradiniam ugdymui, pristatymas“. Seminare dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijai pavaldžių įstaigų Ugdymo plėtotės centro, Švietimo informacinių technologijų centro, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro, Nacionalinio egzaminų centro darbuotojai, aukštųjų mokyklų mokslininkai, pradinių klasių mokytojai ir specialieji pedagogai iš įvairių Lietuvos mokyklų.

Seminaro metu kuriamą kompiuterinę mokymo (-si) priemonę „Liema ir padamukų planetos“ pristatė UAB „Learnkey“ projektų vadovas Eugenijus Stratilatovas. Jolanta Valasinavičienė ir Jolita Jocienė pristatė aplinką, skirtą pradinių klasių mokinių dailės ir technologijų gebėjimų ugdymui, Kristina Juzėnienė pademonstravo muzikos gebėjimų ugdymui skirtą Planetą Mu, o Loreta Šileikienė – aplinką, skirtą kūno kultūros gebėjimų ugdymui.

Seminaro dalyviai turėjo galimybę naudotis kompiuteriais ir praktiškai išbandyti kuriamą kompiuterinę mokymo(-si) priemonę, teikė savo pastabas ir pasiūlymus dėl priemonės tobulinimo.

Pristatytos kompiuterinės mokymo(si) priemonės „Liema ir padamukų planetos“ kūrimas tęsiamas, vykdomi testavimo ir aptiktų netikslumų koregavimo darbai. Projekto pabaigoje kompiuterinė priemonė bus laisvai ir nemokamai prieinama visoms Lietuvos bendrojo ugdymo mokykloms.

Kelios seminaro akimirkos: