DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2013 m. nebeatnaujinama ir 2018 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.
Inovacijos - Archyvas
LT EN

Ugdymo plėtotės centras

Projektas „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2009 m. liepos 24 d. – 2012 m. birželio 24 d.

Archyvas
Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (ikt) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas

2012-05-23

Įvyko projekto „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“ baigiamoji konferencija.

2012 m. gegužės 18 d. įvyko projekto „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“ baigiamoji konferencija, kurioje dalyvavo daugiau kaip du šimtai dalyvių iš projekte dalyvaujančių švietimo įstaigų, Savivaldybių administracijų švietimo padalinių, bendrojo ugdymo mokyklų, Švietimo ir mokslo ministerijos, Ugdymo plėtotės centro, Švietimo informacinių technologijų centro, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro, Pedagoginių ir psichologinių tarnybų, pedagogus rengiančių universitetų ir kolegijų darbuotojai, taip pat švietimo žiniasklaidos atstovai.

Konferencijos dalyvius pasveikino LR švietimo ir mokslo viceministras Vaidas Bacys, Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vyresnioji specialistė Egidija Nausėdienė. Ugdymo plėtotės centro direktoriaus pavaduotoja Saulė Vingelienė kalbėjo apie projektų dermę ir šio projekto suteiktas galimybes skatinti pradinių klasių mokytojų ir mokinių kūrybiškumą taikant inovatyvius mokymosi metodus ir IKT. Projekto vadovė Ramutė Skripkienė konferencijos dalyvius supažindino su įgyvendinto projekto tikslais, uždaviniais, apibendrino atliktus darbus, trumpai pristatė pasiektus rezultatus, demonstravo filmuotą medžiagą apie pokyčius pradinėje mokykloje. Konferencijoje buvo paskelbta, jog baigėsi antras itin reikšmingas Lietuvos pradiniam ugdymui projektas ir konstatuota, jog planuotas proveržis tikrai įvyko. Per trejus metus projekte kvalifikaciją tobulino daugiau kaip 7500 pradinių klasių mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų, vyko 610 seminarų, kurių bendra trukmė 890 dienų. Projekte IKT ir inovatyvių mokymosi metodų taikymo pradiniame ugdyme švietimo konsultanto kvalifikaciją įgijo ir tobulino 110 mokytojų, o IKT ir inovatyvių mokymosi metodų taikymo specialiajame ugdyme švietimo konsultanto kvalifikaciją įgijo 54 specialieji pedagogai.

Konferencijoje mintimis apie naują pedagogus rengiančių aukštųjų mokyklų vaidmenį dalijosi Marijampolės kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto Pedagogikos ir psichologijos katedros lektorė Gražina Jakovickienė, ji skaitė pranešimą „Inovacijų ir IKT diegimo pradinėse klasėse iššūkiai pedagogus rengiančioms aukštosioms mokykloms“. Inkliuzinės mokyklos kūrimo Lietuvoje prielaidas apžvelgė doc. dr. Algirdas Ališauskas, Šiaulių universiteto Socialinės gerovės ir negalės studijų fakulteto Specialiosios pedagogikos katedros vedėjas, jis skaitė pranešimą „Edukacinės realybės kaita: mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių iššūkiai“. Doc. dr. Pranas Gudynas, Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus pavaduotojas, akcentavo inovacijų svarbą, jis skaitė pranešimą „Idėjų inovacijoms pradiniame ugdyme šaltiniai“. Doc. dr. Rita Dukynaitė, LR švietimo ir mokslo ministerijos Strateginių programų biuro vedėjo pavaduotoja skaitė pranešimą „Tarptautiniai mokinių pasiekimų tyrimų rezultatai: pamokos mokytojui. Lietuvos pradinio ugdymo modernizavimo galimybės“.

Didelio susidomėjimo sulaukė projekte dalyvaujančių švietimo konsultantų ir projekto mokyklų komandų atstovų pranešimai. Šiai konferencijai pranešimus parengė 16 pedagogų, jie individualiai arba drauge su kolegomis skaitė 11 pranešimų, kuriuose patraukliai ir vaizdžiai pademonstravo savo darbe taikomus inovatyvius mokymo metodus bei informacines komunikacines technologijas. Pranešimai buvo iliustruoti konkrečiais pavyzdžiais, kūrybiniais mokytojų ir mokinių darbais, nuotraukomis ir filmuota medžiaga.
 

Baigiamosios konferencijos leidinys