DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2013 m. nebeatnaujinama ir 2018 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.
Inovacijos - Naujienos
LT EN

Ugdymo plėtotės centras

Projektas „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2009 m. liepos 24 d. – 2012 m. birželio 24 d.

Naujienos
Paskutiniai seminarai projekto pilotiniu mokyklu pedagogu komandoms

2012-06-20

2012 m. birželio mėn. Vilniuje, Klaipėdoje, Tauragėje, Kaune, Druskininkuose ir Utenoje įvyko paskutiniai projekte dalyvavusių pilotinių mokyklų komandų pedagogų kvalifikacijos tobulinimo seminarai. Seminaruose pristatyti ir aptarti projekto 1.3.1. veiklos įgyvendinimo veiksmingumo tyrimų rezultatai, diskutuota apie pradinių klasių mokinių mokymosi pasiekimus ir jų gerinimą Tauragės “Šaltinio” pagrindinėje, Druskininkų “Atgimimo” vidurinėje, ir Utenos Krašuonos progimnazijoje, Klaipėdos „Gilijos”, Vilniaus “Vyturio” ir Kauno “Varpelio” pradinėse mokyklose diegiant IKT ir inovatyvius mokymo (-si) metodus.

Mokyklų komandoms pristatyta ir seminare praktiškai išbandyta nauja, projekte sukurta inovatyvi kompiuterinė mokymo (-si) priemonė “Liema ir padamukų planetos”. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu, nuolat dirbusios pedagogų komandos – pradinių klasių mokytojai, pradinėse klasėse dirbantys mokytojai dalykininkai ir švietimo pagalbos specialistai – planuoja tolesnes veiklas ir projekto sukurtoje virtualioje mokymosi aplinkoje numato bendradabiauti ir dalytis inovatyvių mokymo (-si) metodų bei IKT taikymo pradinio ugdymo procese patirtimi.