DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2013 m. nebeatnaujinama ir 2018 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.
Inovacijos - Naujienos
LT EN

Ugdymo plėtotės centras

Projektas „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2009 m. liepos 24 d. – 2012 m. birželio 24 d.

Naujienos
Paskutinysis projekto informacinis seminaras įvyko Panevėžyje

2010-06-02

Gegužės 21 dieną Panevėžyje įvyko paskutinysis – devintasis - projekto informacinis seminaras. Jame dalyvavo daugiau kaip 50 dalyvių iš Panevėžio miesto bei rajono, Pasvalio, Kupiškio, Biržų, Rokiškio rajonų savivaldybių: švietimo specialistai, švietimo pagalbos įstaigų atstovai, bendrojo lavinimo mokyklų vadovai, pradinių klasių mokytojai, specialiojo ugdymo pedagogai.

Projekto vadovė dr. Ramutė Skripkienė seminaro dalyvius supažindino su pasaulinėmis švietimo informacinių technologijų panaudojimo ugdymo procese tendencijomis, pristatė projektą - jo tikslus, uždaviniais, numatomus rezultatus, taip pat 2004-2006 m. lokalizuotas mokymo priemones, skirtas pradiniam ir specialiajam ugdymui.

Nuotraukos iš seminaro.

Projekto 1.1.3. veiklos vadovas Saulius Vilutis pristatė projekto virtualią pedagogų bendruomenę, kartu su šios veiklos veiklos eksperte-metodininke Daina Karlonaite bei Panevėžio 9-osios vidurinės mokyklos pradinių klasių mokytoja švietimo konsultantė Skirmante Petrauskiene pasakojo įspūdžius iš Švietimo informacinių technologijų parodos Londone (BETT).

Lektoriai Virgilijus Pupeikis ir Asta Navickaitė skaitė pranešimus apie Lietuvos pradinio ir specialiojo ugdymo modernizavimo galimybes bei kūrybiškumo ugdymą naudojant universalias lokalizuotas kompiuterines konstravimo priemones. Renginio dalyviai buvo aprūpinti dalomąja medžiaga su pranešimų skaidrėmis bei informaciniu projekto lankstinuku.