DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2013 m. nebeatnaujinama ir 2018 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.
Inovacijos - Naujienos
LT EN

Ugdymo plėtotės centras

Projektas „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2009 m. liepos 24 d. – 2012 m. birželio 24 d.

Naujienos
Tęsiama registracija į kompiuterinio raštingumo (edukacinės dalies) mokymus

2010-12-20

Kviečiame pradinių klasių mokytojus ir specialiuosius pedagogus dalyvauti mokymuose pagal nuotolinio mokymosi kursą „Pedagogų kompiuterinio raštingumo reikalavimai: Edukacinė dalis“. Mokymai vyks visuose Lietuvos regionuose 2010-2012 metais.

Mokymus sudaro du vienos dienos seminarai (įvadinis ir baigiamasis) bei savarankiškas mokymasis nuotoliniu būdu virtualioje mokymosi aplinkoje. Jų metu teorija bus derinama su praktika, taikomi aktyvūs, bendravimo ir bendradarbiavimo, mokymosi dirbant bei kiti inovatyvūs IKT taikymu grindžiami metodai. Mokymų dalyviams bus įteikti pažymėjimai, patvirtinantys įgytą edukacinę IKT taikymo kompetenciją.

Mokymų dalyviai išmoks: ugdymo proceso metu taikyti informacines ir komunikacines technologijas (IKT), kurti mokiniams patrauklesnę bei lankstesnę ugdymo(si) aplinką, grindžiamą IKT ir inovatyviais mokymo metodais, dirbti virtualioje mokymosi aplinkoje ir savarankiškai mokytis nuotoliniu būdu, naudoti IKT savo profesinės kompetencijos tobulinimui, ruošimuisi pamokoms; inovatyvių mokymo(si) metodų paieškai, komunikavimui.

Kadangi kiekvienoje savivaldybėje pedagogų poreikis įgyti ar patobulinti IKT ir inovatyvių metodų taikymo ugdymo procese kompetenciją yra skirtingas, o projekto lėšomis bus finansuojamas tik 1800 dalyvių mokymasis, kviečiame Jus iš anksto registruotis ir atsiųsti užpildytą pretendento dalyvauti kompiuterinio raštingumo edukacinės dalies mokymuose registracijos formą.

Užpildytą registracijos formą prašome elektroniniu paštu išsiųsti Aistai Kuraitei-Volbekienei adresu: aista.kuraite@upc.smm.lt. Dalyviai apie mokymų pradžią bus informuoti asmeniškai. Telefonai pasiteirauti: 8 682 28059, (8-5) 212 13 55.

Registracijos forma

Į pedagogų kompiuterinio raštingumo (edukacinės dalies) mokymus užsiregistravusių asmenų sąrašas