DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2013 m. nebeatnaujinama ir 2018 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.
Inovacijos - Naujienos
LT EN

Ugdymo plėtotės centras

Projektas „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2009 m. liepos 24 d. – 2012 m. birželio 24 d.

Naujienos
Tęsiama registracija į pradinių klasių mokytojų kvalifikacijos tobulinimo renginius

2010-08-02

Kviečiame pradinių klasių mokytojus registruotis į kvalifikacijos tobulinimo mokymus, organizuojamus pagal „Pradinių klasių mokytojų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas ir inovatyvius mokymo(si) metodus“ programą. Renginiai vyks 2010–2012 m. visuose Lietuvos regionuose.

Mokymus sudaro trys dviejų dienų seminarai, kurių metu teorija bus derinama su praktika. Dalyviams, išklausiusiems visą kursą ir atlikusiems savarankiškus darbus, bus įteikti pažymėjimai, patvirtinantys patobulintas IKT ir inovatyvių mokymo(si) metodų taikymo kompetencijas.

Projekto lėšomis bus finansuojamas tik 1500 pradinių klasių mokytojų mokymasis.

Pradinių klasių mokytojai, pageidaujantys dalyvauti šiuose mokymuose, turi užpildyti pateiktą registracijos formą. Registracijos forma pildoma ir siunčiama dviem būdais: elektroniniu būdu užpildyta forma siunčiama elektroniniu paštu projekto darbuotojai Ilonai Grikietytei el. adresu ilona.grikietyte@upc.smm.lt; popieriuje užpildyta registracijos forma su dviem parašais (pradinių klasių mokytojo ir įstaigos vadovo) siunčiama paprastu paštu adresu: Ilonai Grikietytei, Ugdymo plėtotės centras, M. Katkaus 44, LT-09217 Vilnius.

Išsamesnė informacija teikiama telefonu 8 682 28044 (darbo dienomis nuo 15-19 val.) arba el. paštu ilona.grikietyte@upc.smm.lt.

Registracijos forma

Į kvalifikacijos tobulinimo renginius užsiregistravusių pradinių klasių mokytojų sąrašas