DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2013 m. nebeatnaujinama ir 2018 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.
Inovacijos - Naujienos
LT EN

Ugdymo plėtotės centras

Projektas „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2009 m. liepos 24 d. – 2012 m. birželio 24 d.

Naujienos
Švietimo konsultantų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo seminarai birželio mėnesį

2010-05-27

Birželio mėnesį Vilniuje vyks švietimo konsultantų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo seminarai, kuriuose dalyvaus projekto mokyklų pedagogai.

60 projekte dalyvaujančių pradinių klasių mokytojų ir 30 specialiųjų pedagogų, pretenduojančių tapti IKT ir inovatyvių mokymo(si) metodų taikymo pradiniame ir specialiajame ugdyme švietimo konsultantais, bus pakviesti dalyvauti trijų dienų švietimo konsultantų rengimo seminaruose. Švietimo konsultantų pradiniam ugdymui rengimo seminarai „IKT ir inovatyvių mokymosi metodų taikymas pradiniame ugdyme: ugdymo proceso diferencijavimas ir individualizavimas, pasiekimų vertinimas ir šeimos įtraukimas į ugdymo procesą“ vyks birželio 14-16 d. ir 21-23 d. Švietimo konsultantų specialiajam ugdymui rengimo seminaras „IKT ir inovatyvių mokymosi metodų taikymas specialiajame ugdyme: ugdymo proceso diferencijavimas ir individualizavimas, pasiekimų vertinimas ir šeimos įtraukimas į ugdymo procesą“ vyks birželio 1-3 d.
 

75 projekte dalyvaujantys IKT ir inovatyvių mokymo(si) metodų taikymo pradiniame ir specialiajame ugdyme švietimo konsultantai bus pakviesti dalyvauti dviejų dienų švietimo konsultantų kvalifikacijos tobulinimo seminaruose. Švietimo konsultantų pradiniam ugdymui kvalifikacijos tobulinimo seminarai „Bendrųjų ir esminių dalykinių kompetencijų ugdymas pradinėse klasėse“ vyks birželio 7-8 d. ir 10-11 d. Švietimo konsultantų specialiajam ugdymui kvalifikacijos tobulinimo seminaras „IKT ir kitų inovatyvių mokymo(si) metodų taikymas ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius inkliuzinėje aplinkoje“ vyks birželio 14-15 d.