DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2013 m. nebeatnaujinama ir 2018 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.
Inovacijos - Naujienos
LT EN

Ugdymo plėtotės centras

Projektas „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2009 m. liepos 24 d. – 2012 m. birželio 24 d.

Naujienos
IKT taikymo ir Bendrųjų pradinio ugdymo programų įgyvendinimo gerosios patirties sklaida projekto mokyklose

2010-04-02

Mokinių pavasario atostogų metu Panevėžyje ir Kėdainiuose, dviejose projekte nuo 2006 metų dalyvaujančiose mokyklose, vyko IKT taikymui ir atnaujintų Bendrųjų programų įgyvendinimui skirtos konferencijos, kuriose dalyvavo daug Ugdymo plėtotės centro įgyvendinamo projekto „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“ dalyvių iš visų Lietuvos regionų. Šiose konferencijose dalyvavusios projekto darbuotojos susitiko su projekte dalyvaujančiais ir kitais mokytojais, skaitė pranešimus, dalyvavo diskusijose, įsitikino projekto idėjų tęstinumu bendrojo lavinimo mokyklų pradinėse klasėse, o tai reiškia, kad pirmajame projekto etape sukurtos prielaidos paskatino tikrą IKT ir inovatyvių metodų taikymo proveržį pradiniame ugdyme, gražia banga nuvilnijo per visą Lietuvą, paskatindamos pradinių klasių mokytojus dažniau taikyti IKT ir inovatyvius mokymo metodus savo pamokose.

Kovo 30 d. projekto veiklos „Inovatyvių metodų ir IKT diegimo pradinėse klasėse organizavimo metodikos sukūrimas ir išbandymas pilotinėse mokyklose“ vadovė Rima Bačkienė, taip pat ekspertės-metodininkės Jurgita Pupeikienė ir Daiva Jakavonytė dalyvavo III Respublikinėje metodinėje-praktinėje konferencijoje „Pamoka pagal atnaujintas bendrąsias programas taikant IKT pradinėse klasėse“. Konferenciją drauge su Panevėžio miesto švietimo centru surengė projekte dalyvaujanti Panevėžio Senvagės pagrindinė mokykla. Šioje mokykloje dirbanti projekto dalyvė, švietimo konsultantė pradinių klasių mokytoja metodininkė Jolanta Andriuškevičienė, aktyvi IKT bei inovatyvių mokymosi metodų pradiniame ugdyme diegėja ir jau tradicija tampančių konferencijų organizatorė. Renginyje pranešimus skaitė ir daugiau kaip dešimt mūsų projekto dalyvių iš įvairių Lietuvos regionų.

Konferencijos dieną Senvagės pagrindinė mokykla klegėte klegėjo nuo kelių šimtų iš visų Lietuvos kampelių atvykusių pradinių klasių mokytojų balsų. Mokytojų profesionaliai ir kūrybiškai parengti pranešimai, skirti gamtos mokslų, matematikos, lietuvių kalbos, muzikos ir kitų dalykų pamokoms – vaizdžiai pateikiamo ugdymo turinio ir inovatyvių metodų taikymo pamokose pavyzdžiai – buvo įrašyti į kompaktines plokšteles, kurias galėjo įsigyti visi konferencijos dalyviai. Po pristatymų mokytojai aktyviai diskutavo, aptarė pranešimų temų ir pristatytos medžiagos aktualumą, sąsajas su Bendrosiomis pradinio ugdymo programomis.

Ši konferencija – puikus Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų mokytojų bendradarbiavimo ir gerosios patirties sklaidos pavyzdys.

Kovo 31 d. projekto mokslinė vadovė Asta Rudienė dalyvavo Kėdainiuose vykusioje metodinėje-praktinėje konferencijoje „Atnaujintos pradinio ugdymo programos. Kaip mums sekasi?“, kurią drauge su Kėdainių rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriumi surengė projekte dalyvaujanti Kėdainių Juozo Paukštelio pagrindinė mokykla. Konferencijoje dalyvavę daugiau nei šimtas Kėdainių rajono savivaldybės pradinių klasių mokytojų susidomėję išklausė projekto dalyvių, Kėdainių Juozo Paukštelio pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytojų metodininkų Lino Vilčinsko ir Ilonos Banevičienės pranešimus apie IKT taikymo galimybes skatinant pozityvią pamokos kaitą ir efektyvumą bei gerosios patirties sklaidos galimybes. Plenariniame posėdyje apie atsinaujinimo, tobulėjimo būtinumą dirbant pagal atnaujintas programas kalbėjo ir kitos projekte dalyvaujančios įstaigos, Kėdainių „Kaštono“ darželio-mokyklos, pedagogės – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Deimantavičienė, mokytoja metodininkė Lina Augustinienė. Savo pranešimuose lektoriai džiaugėsi projekto rezultatais, akcentavo IKT ir inovatyvių ugdymo metodų diegimo pradinėje mokykloje idėjas, diskutavo dėl jų tęstinumo galimybių. Į konferenciją susirinkę pradinių klasių mokytojai aktyviai dalyvavo diskusijose, dalijosi savo patirtimi, aptarė su darbu pagal atnaujintas programas susijusius pokyčius pamokoje. Ypač didelio konferencijos dalyvių dėmesio ir aktyvumo sulaukė mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo klausimų aptarimas.

Konferencija dar kartą įrodė, kad projekto idėjos ir jau pasiekti rezultatai yra labai svarbūs, dirbant pagal atnaujintas bendrąsias programas, siekiant pradinio ugdymo kokybės.