DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2013 m. nebeatnaujinama ir 2018 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.
Inovacijos - Archyvas
LT EN

Ugdymo plėtotės centras

Projektas „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2009 m. liepos 24 d. – 2012 m. birželio 24 d.

Archyvas
Inovatyvieji konstrukcionistiniai mokymo(si) metodai: patirtis iš tarptautinės konferencijos „Constructionism 2010“ ir seminarų pedagogams Paryžiuje

2010-08-23

2010 m. rugpjūčio 15–22 d. konstrukcionizmu besidomintys mokslininkai, mokytojai, doktorantai, studentai iš viso pasaulio susirinko Paryžiuje, Paryžiaus Amerikos universiteto organizuotoje tarptautinėje konferencijoje „Constructionism 2010“ ir seminaruose.

Kvalifikacijos tobulinimo veikloje– konferencijoje ir seminaruose – drauge su kitais Lietuvos pedagogais dalyvavo projekto Inovatyvių mokymo ir metodinių priemonių rengimo veiklos ekspertė-metodininkė Tatjana Jevsikova. Dotacija dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo veikloje buvo skirta pagal Švietimo mainų paramos fondo administruojamą Mokymosi visą gyvenimą programos „Comenius“ paprogramę.

Konstrukcionizmo teoriją sukūrė Seymouras Papertas, žymus matematikas, informatikas ir edukologas, vienas iš dirbtinio intelekto teorijos ir Logo programavimo pradininkų. S. Papertas bendradarbiavo su J. Piaget ir išplėtė jo konstruktyvizmo teoriją. Konstrukcionizmo pagrindinė idėja yra ta, kad mokymasis geriausiai vyksta tada, kai besimokantysis aktyviai kuria realaus pasaulio objektus. Konstrukcionistinį mokymąsi gerai apibūdina frazė „mokymasis kuriant“ (angl. „learning by making“). Tokį mokymąsi realizuoti padeda informacinės ir komunikacinės technologijos (IKT).
Konferencijos metu Tatjana Jevsikova susipažino su inovatyviais konstrukcionizmo metodais, jų santykiu su kitais mokymo(si) metodais, naujausiomis kompiuterinėmis mokymo priemonėmis ir IKT taikymo ugdyme įvairių šalių gerąja patirtimi (JAV, Prancūzijos, Vokietijos, Bulgarijos, Vengrijos, Slovakijos, Lenkijos, Rusijos, Tailando, Meksikos ir kt. šalių), kaip mokymui ir kūrybiškumo skatinimui gali būti integruojamos IKT, šokis, dailė, muzika, matematika, fizika ir kt. dalykai. Konferencijoje dalyvavę S. Paperto kolegos (Mitch Resnick, Uri Wilensky ir kt.) pasidalino savo patirtimi, naujausiais teoriniais pasiekimais, pristatė naujausias konstrukcionistiniam mokymui(si) taikytinas kompiuterines priemones „NetLogo“, „StarLogo“, „Scratch“, „Logo NXT“ ir kt.

T. Jevsikova dalyvavo Lietuvos pedagogų grupei skirtuose seminaruose:

  • „Scratch“ taikymas mokymui(si).
  • Robotika („Lego Mindstorms NXT“ priemonė).
  • Vizualiojo modeliavimo ir mąstymo metodai taikant „Imagine Logo“.

Seminarų metu praktiškai išbandytos konstrukcionistinio mokymosi priemonės, kurios tinka taikyti mokiniams nuo pradinių klasių: vizualusis programavimas su žaisminga, bet galinga priemone „Scratch“, robotų naudojimas mokymui(si) (keičiant įvairius parametrus ir stebint roboto veiksmus galima mokytis įvairių dalykų), vizualiojo mąstymo ir modeliavimo metodai (praktiškai dirbta su „Imagine Logo“ kompiuterine priemone).

Konferencijos ir seminarų metu gautos žinios neabejotinai prisidės prie projekto kokybiškesnio įgyvendinimo.

Panaudotos W. A. Dudley, T. Jevsikovos, T. Balvočienės nuotraukos.

Medžiaga atspindi dotacijos Gavėjo, bet ne Švietimo mainų paramos fondo, Europos Komisijos ar jos institucijų požiūrį. Europos Komisija neatsako už medžiagos turinį bei už galimą informacijos panaudojimą.