DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2013 m. nebeatnaujinama ir 2018 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.
Inovacijos - Archyvas
LT EN

Ugdymo plėtotės centras

Projektas „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2009 m. liepos 24 d. – 2012 m. birželio 24 d.

Archyvas
Inovacijos ir IKT Anglijos mokyklose

2010-10-14

2010 m. rugsėjo 20-23 d. pažangios inovatyvių mokymo metodų ir IKT diegimo pradinėse klasėse praktikos stebėjimo tikslais projekto vadovė Ramutė Skripkienė ir projekto veiklos Inovatyvių mokymo metodų ir IKT diegimo pradinėse klasėse organizavimo metodikos sukūrimas ir išbandymas pilotinėse mokyklose vadovė Rima Bačkienė, ekspertės-metodininkės Genovaitė Kynė ir Jurgita Pupeikienė lankėsi įvairiose bendrojo lavinimo mokyklose Liverpulyje (Anglijoje), susitiko su Joan McCann, atsakinga už mokytojų kvalifikacijos įvertinimą ir tobulinimą bei IKT diegimą Anglijos mokyklose.

Drauge su projekto darbuotojomis Anglijos mokyklose lankėsi švietimo konsultantės Diana Čedavičienė ir Rasa Januškevičienė. Vizitus į mokyklas (Tarleton Community Primary School, St Theresa‘s Catholic School, Landsbury Bridge School and Sports College, All Saints Catholic High School) ir susitikimus su mokyklų vadovais, mokytojais, mokiniais, švietimo pagalbos specialistais ir kitais už švietimą atsakingais pareigūnais organizavo konkursą laimėjusios ekspertų paslaugas teikiančios įstaigos Abdab Limited ekspertai Alan Beckley, Anita Jones ir Julie Bond. Įgyta patirtis ir surinkta informacija bus pritaikyta projekto įgyvendinimo kokybės gerinimui, paslaugų tiekėjų ir pilotinių mokyklų komandų konsultavimui.

Nuotraukos iš viešnagės Anglijoje