DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2013 m. nebeatnaujinama ir 2018 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.
Inovacijos - Archyvas
LT EN

Ugdymo plėtotės centras

Projektas „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“

Įgyvendinimo laikotarpis: 2009 m. liepos 24 d. – 2012 m. birželio 24 d.

Archyvas
Pasirengimas dirbti projekto virtualioje mokymosi aplinkoje (VMA) ir išbandyti lokalizuotas kompiuterines mokymosi priemones

2010-10-15

Rugsėjo pabaigoje ir spalio pradžioje visose šešiose projekto pilotinėse mokyklose įvyko seminarai, skirti pasirengimui dirbti projekto virtualioje mokymosi aplinkoje (VMA) ir išbandyti lokalizuotas kompiuterines mokymo(si) priemones (KMP). Seminaro metu projekto 1.3.1. veiklos Inovatyvių mokymo metodų ir IKT diegimo pradinėse klasėse organizavimo metodikos sukūrimas ir išbandymas darbuotojos pristatė virtualią mokymosi aplinką ir jos naudojimo galimybes pedagogų ir mokyklų komandų bendradarbiavimui. Kiekvienam komandos nariui buvo suteiktas vartotojo vardas ir slaptažodis. Pagal galimybes VMA buvo išbandyta praktiškai.

Seminarus pilotinėse mokyklose padėjo vesti veiklos 1.1.2 Inovatyvių mokymo ir metodinių priemonių rengimas darbuotojos, kurios pagelbėjo pristatyti šiuo metu lokalizuojamas naujas kompiuterines mokymo(si) priemones „Mano darbeliai“ ir „Mažasis Mocartas“. Pristatant šias priemones, pedagogams buvo pademonstruoti praktiniai jų taikymo pamokose pavyzdžiai, pedagogai praktiškai išbandė ir aptarė, kaip jos veikia. Su mokyklų komandų pedagogais buvo aptarti šių kompiuterinių mokymo priemonių koregavimo ir tobulinimo klausimai, susitarta dėl bendravimo ir bendradarbiavimo virtualioje aplinkoje.